Показники природного добору у Харківській популяції

Н. А. Козак, Л. А. Атраментова

Анотація


Мета. Репродуктивна поведінка жінок має особливе значення у відтворенні населення і залежить від культурних особливостей і релігійних поглядів. Кількість пологів і медичних абортів стають штучно регульованими, але, тим не менш, відбір в популяціях людини не зникає. Тому, метою даної роботи стало вивчення спрямованості і інтенсивності показників природного добору і динаміки генофонду в харківській популяції в двох суміжних поколіннях. Методи. Матеріал був зібраний у 2017 році. Проведено анонімне анкетування жінок, які перебувають у пострепродуктивном віці. Анкета включала питання, що відображають акушерсько-гінекологічний анамнез жінки. Враховувалася кількість вагітностей і їх виходів: медичні та спонтанні аборти, позаматкові вагітності, кількість мертвонароджень і живонароджень. Результати. За одне покоління індекс тотального добору знизився з 0,29 до 0,28, при цьому індекс диференціальної плодючості набагато вище індексу диференціальної смертності. Середня кількість вагітностей і медичних абортів статистично значимо знижується у молодшого покоління. Висновки. Для харківської популяції характерний звужений тип відтворення. Динаміка індексів Кроу знаходиться в руслі загальносвітових тенденцій. Від старшого покоління до молодшого відбувається поступове зниження тотального індексу добору.
Ключові слова: репродуктивні характеристики, харківська популяція, індекси Кроу, відбір, покоління.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.