Моделювання хвороби Паркінсона на D. melanogaster: оксидативний стрес та роль ізогенізації трансгенних ліній

Х. А. Дронська, Х. М. Явдик, О. Г. Стасик, Н. П. Матійців

Анотація


Мета. Оксидативний стрес (ОС) вважається одним із основних факторів, який призводить до дегенерації дофамінових нейронів під час хвороби Паркінсона (ХП). Метою роботи було пе-ревірили чутливість до умов ОС особин D. melanogaster з експресією альфа-синуклеїна людини в нейронах UAS–SNCA/elavGal4 та встановити роль ізогенізації ліній, одержаних зі стокових колекцій, у ході дослідження цього фенотипу. Методи. Для ізогенізації лінії ми провели п’ять поколінь послідовних схрещувань особин зі вставкою гена альфа-синуклеїна людини на лінію w1118. Для перевірки чутливості до умов ОС було проведено 4-денний тест із використанням прооксиданта Н2О2. Результати. Особини з експресією гена альфа-синуклеїна у нейронах характеризувалися статистично достовірною чутливістю до умов ОС, порівняно з контролем. Також виявили достовірну відмінність у ступені чутливості до ОС на другу добу експерименту в особин до та після ізогенізації ефекторної лінії. Висновки. Підвищена чутливість до ОС виявлена як специфічний фенотип за умов експресії альфа-синуклеїна людини у нейронах дрозофіли. Встановлено важливість ізогенізації трансгенних ліній для характеристики фенотипу стресостійкості.
Ключові слова: Drosophila melanogaster, альфа-синуклеїн, оксидативний стрес, ізогенізація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.