Peculiarities of conjugation of polytene chromosomes in the offspring of Drosophila melanogaster Meig. after exposure to the acute γ-irradiation

  • D. A. Skorobahatko V.N. Karazin National University of Kharkiv, Ukraine, 61022, Kharkiv, Svoboda sq., 4; NSC "Kharkiv Institute of Physics and Technology", Ukraine, 61108, Kharkiv, Academic str., 1
  • V. Yu. Strashnyuk V.N. Karazin National University of Kharkiv, Ukraine, 61022, Kharkiv, Svoboda sq., 4
  • A. A. Mazilov NSC "Kharkiv Institute of Physics and Technology", Ukraine, 61108, Kharkiv, Academic str., 1

Abstract

Aim. The purpose of investigation was to study the peculiarities of homologous conjugation of polytene chromosomes in the salivary glands of larvae in Drosophila melanogaster offspring after exposure to acute γ-irradiation. Methods. Experiments were carried out on wild type Oregon-R strain. Three-day-old flies were irradiated by brake gamma rays on the linear electron accelerator LEA-10. The dose rate was 0.4 Gr/sec.The effects of acute γ-radiation at doses of 8 Gr and 16 Gr were studied. Giant chromosomes were investigated in squashed preparations of the salivary glands stained by acetoorcein. Preparations were obtained from the females at the end of third larva stage. Results. The decrease at 41.5 % in asynapsis frequency of homologous chromosomes in salivary gland cells of larvae in Drosophila F1 progeny after γ-irradiation at the dose of 8 Gr was shown. No effect was observed at the dose of 16 Gr. Analysis of variance showed with a high degree of significance (Fφ = 53, p < 0,001) the influence of gradations of factor on the frequency of violations of conjugation of homologous in Drosophila polytene chromosomes. Conclusions. The results suggest a possible effect of gamma-radiation on the trans-interaction of loci of homologous chromosomes due to the changes in the asynapsis frequency.

Keywords: giant chromosomes, spontaneous asynapsis, trans-interactions, ionizing radiation.

References

Stegniy V.N. Evoliutsionnoe znachenie arkhitektoniki khromosom kak formy epigeneticheskogo kontrolia onto- i filogeneza eukariot. Genetika. 2006. V. 42(9). P. 1215–1224. [in Russian]

Polianskaia G.G. Sravnitel'noe izuchenie asinapsisa poli¬tennykh khromosom sliunnykh zhelez v raznykh liniiakh Drosophila melanogaster. Vestnik LGU. 1975. No. 3. P. 122–131. [in Russian]

Lapta G.E., Shakhbazov V.G. Narushenie kon"iugatsii politen¬nykh khromosom u inbrednykh liniy i mezhlineynykh gibridov Drosophila melanogaster. Genetika. 1976. V. 12(2). P. 121–125. [in Russian]

Shakina L.A., Strashniuk V.Iu., Shakhbazov V.G. Osobennosti gomologichnogo i negomologichnogo sparivaniia politennykh khromosom u inbrednykh liniy i gibridov drozofily. Visnyk Khark. nats. un-tu. Seriia: biolohiia. 2005. No. 1–2. P. 105–110. [in Russian]

Taglina O.V. Izuchenie spontannogo asinapsisa politennykh khromosom sliunnykh zhelez Drosophila melanogaster u vysokoinbrednykh liniy, kombinirovannykh liniy i ikh gibridov. Visnyk Kharkivs'koho nats. un-tu: Seriia biolohiia. 2006. No. 729(3). P. 136–140. [in Russian]

Vasserlauf I.E., Shelkovnikova T.A., Mitrenina E.Iu., Stegniy V.N. Narusheniia sparivaniia gomologichnykh khromosom v iadrakh trofotsitov iaichnikov Drosophila melanogaster pri inbridinge i nizkoy temperature. Tsitologiia. 2005. V. 47(9). P. 798–799. [in Russian]

Navrotskaia V.V., Shakhbazov V.G., Korobov V.A. Spontannyy asinapsis politennykh khromosom sliunnykh zhelez drozofily pri deystvii krasnogo sveta na roditel'skoe pokolenie. Materialy XXIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Primenenie lazerov v meditsine i biologii». Ialta, 2005. P. 136–137. [in Russian]

Atramentova L.A., Utevskaia O.M. Statisticheskie metody v biologii: uchebnik dlia stud. vyssh. uch. zav. Gorlovka: «Vydavnytstvo Likhtar», 2008. 248 p. [in Russian]

Stegniy V.N., Artemov G.N., Anan'ina T.V., Kokhanenko A.A., Usov K.E. Prostranstvennaia organizatsiia i dinamika khromosom (onto- i filogeneticheskiy aspekty). Tsitologiia. 2012. V. 54(9). P. 707–708. [in Russian]

Evgen'ev M.B. Kon"iugatsiia politennykh khromosom i krossingover v mezhvidovykh gibridakh Drosophila. Genetika. 1970. V. 6(1). P. 96. [in Russian]

Lapta G.E. Narushenie kon"iugatsii gomologov politennykh khromosom u gomo- i geterozigotnykh organizmov: avtoref. avtoref. dis. na soiskan. nauch. stepeni kand. biol. nauk: spets. 03.00.15 «Genetika». Moskva, 1980. 16 p. [in Russian]

Prokofyeva-Belgovskaya A.A. Heterochromatinization as a change of chromosome cycle. J. Genet. 1947. V. 48. P. 80–98.

Lapta G.E. Lokalizatsiia asinaptennykh segmentov v 2R- i 3L-khromosomakh pri narushenii kon’iugatsii politennykh khromosom Drosophila melanogaster. Genetika. 1977. V. 13(6). P. 1064–1072. [in Russian]

Prokof'eva-Bel'govskaia A.A. Geterokhromaticheskie rayony khromosom. Moskva: Nauka, 1986. 432 p. [in Russian]

Dobzhansky T., Tan C. Comparison on the gene arrangements in two species of Drosophila pseudoobscura and Drosophila miranda. Z. Indukt. Abatammungs und Vererbundslehre. 1936. No. 72. P. 88–104.

Evgen’ev M.B., Polianskaya G.G. The pattern of polytene chromosome synapsis in Drosophila species and interspecific hybrids. Chromosoma. 1976. V. 57. P. 285–295.

Ashburner M. The genetic analysis of puffing in polytene chromosomes of Drosophila. Proc. Roy. Soc. Lond. 1970. V. B176. P. 319–327.

Duncan I.W. Transvection effects in Drosophila. Annu. Rev. Genet. 2002. V. 36. P. 521–526.

Kennison J.A., Southworth J.W. Transvection in Drosophila. Adv. Genet. 2002. V. 46. P. 399–420.

Ikhtiar A. Vliianie ionizirushchego izlucheniia s razlichnoy LPE na sostoianie khromatina v kletkakh mlekopitaiushchikh i ego vzaimosviaz' s induktsiey i reparatsiey khromosomnykh povrezhdeniy: avtoref. dis. na soiskan. nauk. stepeni kand. biol. nauk: spets. 03.00.01 «Radiobiologiia». Sankt-Peterburg, 1993. 26 p. [in Russian]

Belyaev I.Y., Czene S., Harms-Ringdahl M. Changes in chromatin conformation during radiation-induced apoptosis in human lymphocytes. Radiat. Res. 2001. V. 156. P. 355–364.

Alipov E.D., Tyrsina E.G., Sarimov R.M., Ruzov A.S., Prokhorchuk E.B. Priobretennaia radiorezistentnost' potomkov obluchennykh kletok soprovozhdaetsia perestroykami v organizatsii khromatina. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia. 2004. V. 44(2). P. 188–197. [in Russian]

Kuznetsov K.A., Berezhnoy A.Iu., Kizim P.S., Onishchenko G.M., Shkorbatov Iu.G. Kletochnye effekty vozdeystviia neytronnogo izlucheniia. Aktual'nye voprosy biologicheskoy fiziki i khimii. 2016. No. 1. P. 87–90. [in Russian]

Ayoub N., Jeyasekharan A.D., Bernal J.A., Venkitaraman A.R. HP1-beta mobilization promotes chromatin changes that initiate the DNA damage response. Nature. 2008. V. 453 (7195). P. 682–686. doi: 10.1038/nature06875.

Costes S.V., Chiolo I., Pluth J.M., Barcellos-Hoff M.H., Jakob B. Spatiotemporal characterization of ionizing radiation induced DNA damage loci and their relation to chromatin organization. Mutation Research. 2010. V. 704. P. 78–87. doi: 10.1016/j.mrrev.2009.12.006.

Belyaeva E.S. Asynapsis of homologues in Drosophila melanogaster salivary chromosomes. Drosophila Information Service. 1973. V. 50. P. 40.