β-глюкозидази ендофітних і сапротрофних штамів Penicillium funiculosum

  • О. М. Юр’єва Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна, 03143, м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 154
  • А. П. Григанський L.F. Lambert Spawn Co., USA, Coatesville, Pennsylvania
  • С. О. Сирчін Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна, 03143, м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 154
  • Л. Т. Наконечна Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна, 03143, м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 154
  • А. К. Павличенко Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна, 03143, м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 154
  • І. М. Курченко Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна, 03143, м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 154

Анотація

Aim. The aim of this research was a comparative study of β-glucosidase activity of endophytic and soil Penicillium funiculosum strains. Methods. β-Gucosidase activity was determined by hydrolysis of pNPG on 4th and 6th days of cultivation. Barcoding of P. funiculosum 16795 DNA was carried out with ITS1 and ITS4 primers. Results. Obtained data demonstrate the ability of endophytic and soil P. funiculosum strains to synthesize β-glucosidase activity and hydrolyze Na-CMC and wheat straw. Studied activities enhanced with increasing cultivation time of micromycetes. Endophytic isolates of P. funiculosum had higher β-glucosidase activities than soil ones. Conclusions. P. funiculosum strains, especially 16795, are promising for further research of β-glucosidase preparations as additional component to the T. reesei enzymes, as well as to create recombinant constructs for obtaining a balanced composition of cellulolytic enzyme complexes.
Keywords: Penicillium funiculosum, β-glucosidase activity, endophytes, soil strains.