In vitro selection of winter triticale for salt resistance

  • S. V. Pykalo V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, 08853, Kyiv region, Tsentralne v., Tsentralna str., 68
  • O. V. Dubrovna Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine, Ukraine, 03022, Kyiv, Vasylkivska str., 31/17
  • O. A. Demydov V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, 08853, Kyiv region, Tsentralne v., Tsentralna str., 68

Abstract

Aim. To obtain of cell lines and plant-regenerants of winter triticale resistant for salt stress the in vitro selection was carried out. Methods. In order to select resistant to salt stress forms of triticale the efficiency of using direct and step-type in vitro selection with application of selective system based on sodium chloride has been investigated. Results. The direct and step-type in vitro selection was conducted and the selection of callus lines of triticale being resistant to simu-lated salinity was carried out. As a result, from line 38/1296 and variety Obriy respectively, 5 and 4 resistant callus lines were identified that had a high survival rate on the selective medium with 1.2 % NaCl and maintained morphogenetic potential. From the resistant lines plant regenerants were induced and their rearing, rooting and transfer to in vivo condi-tions were optimized. Conclusions. A step-type in vitro selection was more effective, because resulted from the selec-tion more resistant callus forms were identified. First cell lines of winter triticale with resistance to salt stress were de-rived.
Keywords: Triticale, in vitro selection, callus, salt stress, resistance.

References

Moskalets V.V., Moskalets T.Z. Deiaki istorychni aspekty vyvedennia ta etapy selektsiynoi roboty z trytykale. Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. 2012. V. 4(60). P. 136–153. [in Ukrainian]

Oettler G. The fortune of a botanical curiosity - Triticale: past, present and future. J. Agric. Sc. 2005. V. 143(5). Р. 329-346. doi: 10.1017/S0021859605005290

Ribalka O.І., Morgun V.V., Morgun B.V., Pochinok V.M. Agronomіchniy potentsіal і perspektivi tritikale. Fiziologiia rasteniy i genetika. 2015. V. 47(2). P. 95-111. [in Russian]

Orlovskaia O.A., Khotyleva L.V. Otsenka ustoychivosti k bioticheskim i abioticheskim faktoram gibridov ozimoy tritikale, sozdannykh na osnove obraztsov razlichnogo ekologo-geograficheskogo proiskhozhdeniia. Molekuliarnaia i prikladnaia genetika: Sb. nauchn. trud. Minsk, 2013. V. 14. P. 77-83. [in Russian]

Avdeev Iu.I., Slashcheva L.A. Ustoychivost' ozimoy tritikale k ekstremal'nym abioticheskim faktoram sredy v aridnoy zone vozdelyvaniia. Astr. Vest. Ekol. Obr. 2014. V. 29(3. P. 84-87. [in Russian]

Blum A. The abiotic stress response and adaptation of triticale - a review. Cereal Research Communications. 2014. V. 42(3). P. 359-375. doi: 10.1556/CRC.42.2014.3.1

Krasensky J., Jonak C. Drought, salt, and temperature stress-induced metabolic rearrangements and regulatory networks. J. Exper. Bot. 2012. V. 63(4). P. 1593-1608. doi: 10.1093/jxb/err460

Bartels D., Sunkar R. Drought and salt tolerance in plants. Critical Reviews in Plant Sciences. 2005. V. 24(1). P. 23-58. doi: 10.1080/07352680590910410

Zhu J.-K. Salt and drought stress signal transduction in Plants. Annu Rev Plant Biol. 2002. V. 53. P. 247-273. doi: 10.1146/annurev.arplant.53.091401.143329

Reshetnikov V.N., Spiridovich E.V., Nosov A.M. Biotekhnologiia rasteniy i perspektivy ee razvitiia. Fiziologiia rasteniy i genetika. 2014. V. 46(1). P. 3-18. [in Russian]

Shakirova F.M. Nespetsificheskaia ustoychivost' rasteniy k stressovym faktoram i ee reguliatsiia. Ufa: Gilem, 2001. 160 p. [in Russian]

Solov'ian V.T. Prisposoblenie kletok k neblagopriiatnym faktoram. Kharakteristika adaptivnykh otvetov. Biopolimery i kletka. 1990. V. 6(4). P. 32-42. [in Russian]

Dubrovna O.V., Morhun B.V. Klitynna selektsiia pshenytsi na stiykist' do stresovykh chynnykiv dovkillia. Fyzyolohyia y byokhymyia kul't. rastenyy. 2009. V. 41(6). P. 463-476. [in Ukrainian]

Kalashnikova E.A. Biologicheskie osnovy kletochnoy selektsii rasteniy. Doklady TSKhA. 2003. No. 275. P. 110-112. [in Russian]

Lestari E.G. In vitro selection and somaclonal variation for biotic and abiotic stress tolerance. Biodiversitas. 2006. V. 7. Р. 297-301. doi: 10.13057/biodiv/d070320

Ignatova S.A. Kletochnye biotekhnologii v rastenievodstve, genetike i selektsii rasteniy: zadachi, vozmozhnosti razrabotki sistem in vitro. Odessa: Astroprint, 2011. 224 p. [in Russian]

Rai M.K., Kalia R.K., Singh R. Developing stress tolerant plants through in vitro selection - An overview of the recent progress. Environ. Exper. Bot. 2011. V. 71. P. 89-98. doi: 10.1016/j.envexpbot.2010.10.021

Cheng-he Z., Jun C., Wen-kui B. Selection and characterization of high ph resistant or salt resistant variants from haploid triticale callus (n=28). Acta Bot Sin. 1986. V. 28. Р. 137-144.

Wang X.-J. Genetic mechanism of the occurrence of salttolerant variant of octoploid triticale under tissue and cell culture. Acta Botanica Sinica. 1998. V. 40(4). Р. 330-336.

Sudyova V., Slikova S., Galova Z. Testing wheat (Triticum aestivum L.) and triticale (Triticosecale Witt.) callus to salt tolerance. Acta Fytotechn Zootechn. 2002. V. 3. P. 67-71.

Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 1962. V. 15(13). P. 473-497. doi: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x

Dubrovna O.V., Bavol A.V., Zinchenko M.O. Sposib pidvyshchennia reheneratsiynoi zdatnosti kaliusnykh kul'tur m’iakoi pshenytsi, stiykykh do metabolitiv Gaeumannomyces graminis var. tritici ta vodnoho defitsytu. Patent Ukrainy na korysnu model' No 81752 vid 10.07.2013. Biul. No 13. [in Ukrainian]

Lakin G.F. Biometriia. M.: Vysshaia shkola, 1990. 352 p. [in Russian]