Peculiarities of in vitro rooting of some species of Carlina L. genus

  • N. B. Kravets Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • M. Z. Mosula Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • N. M. Drobyk Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • N. V. Tulaidan Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • M. B. Cheterbok Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2

Abstract

Aim. The aim of the study was to choose conditions for rooting improvement of in vitro cultivated plants of some species of Carlina L. genus. Methods. For receiving and rooting of aseptic sprouts, seeds of Carlina acaulis L., Carlina cirsioides Klok and Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl were subjected to presowing treatment with gibberellic acid solution (GA3) or indolebyturic acid solution (IBA). Sterilized seeds were planted in sterile Petri dishes on semi-solid Murashige, Skoog nutrient medium with half-strength concentrations of macro- and microsalts without growth regulators. Results. It was found that with the seed soaking of C. acaulis, C. cirsioides and C. onopordifolia in GA3 solution the percentage of root formation amounted to 33.3 %, 33.3 % and 22.2 % respectively. Presowing treat-ment of carlina seeds in IBA solution with concentration of 1000 mg for 2–4 hours before sterilization gave a positive effect: the percentage of root formation for C. acaulis, C. cirsioides and C. onorordifolia was 2.4–4.5 times higher compared to the treatment with GA3 solution. Conclusions. To form the root system of carlina plants it is effective to soak the seeds in the solution of IBA. Thus we were able to increase the percentage of rooting of C. sirsioides and C. onorordifolia plants to 100 %, C. acaulis plants – up to 80 % and avoid sprouts’ injury and changes in the concentra-tions of the IBA, which may occur during sterilization at high temperatures by using non-sterile solution of growth regulators.
Keywords: Carlina àcaulis L., Carlina cirsioides Klok, Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl, in vitro, sprouts rooting.

References

Iefremova O.O., Skybits'ka M.I., Meleshko I.H. ta in. Biolohichni osoblyvosti rostu y rozvytku vydiv rodu Carlina L. ex situ. Lisnytstvo i ahrolisomelioratsiia. Kharkiv: Ukr. NDIHA, 2009. No. 115. P. 245–249. [in Ukrainian]

Trejgell A., Bednarek M., Tretyn A. Micropropagation of Carlina acaulis L. Acta biologica Cracovienska. 2009. V. 51(1). P. 97–103.

Nesteruk Yu. Roslynnyy svit Ukrains'kykh Karpat: Chornohora. Ekolohichni mandrivky. L'viv: BaK, 2003. 520 p. [in Ukrainian]

Klokov M.V. Rid Vidkasnyk – Carlina L.. Flora URSR. K.: vyd-vo AN Ukrains'koi RSR, 1962. V. 2. P. 419–431. [in Ukrainian]

Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyy svit / [vidp. za red. Ya.P. Didukh.]. K.: Hlobalkonsaltynh, 2009. 912 p. [in Ukrainian]

Mel'nyk V.I., Barans'kyy O.R., Volodymyrets' V.O., Rak O.O., Shynder O.I. Novi vidomosti pro poshyrennia ridkisnykh vydiv Volyns'koho Polissia. Ukr. Botan. Journ. 2010. V. 67(1). P. 62–70. [in Ukrainian]

Krasnaia kniga SSSR. Redkie i nakhodiashchiesia pod ugrozoy ischeznoveniia vidy zhivotnykh i rasteniy / [pod red. A.M. Borodina]. M.: Lesnaia prom-st', 1984. V. 2. 480 p. [in Russian]

Polska Czerwona Ksiega roslin / [Ed. By K. Zarzycki, R. Kazmierczakowa]. Krakow, 1993. 310 р.

Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Landsdown R.V. European Red List of Vascular Plants. Luxemburg: Publications Office of European Union, 2011. 230 p.

Vinichenko T.S. Roslyny Ukrainy pid okhoronoiu Berns'koi konventsii. Kyiv: Khimdzhest, 2006. 160 p. [in Ukrainian]

Sobko V.H. Fitorarytety Ukrainy u Svitovomu Chervonomu spysku. − Kyiv: Ukrains'kyy fitosotsiolohichnyy tsentr, 2005. 156 p. [in Ukrainian]

Skoroplias I.O. Heohrafichne poshyrennia Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl (Asteraceae) v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats' V Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh i studentiv «Biolohichni doslidzhennia – 2014». Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2014. P. 430–434. [in Ukrainian]

Andrzheyovskiy A. Prodolzhenie ischisleniia rasteniy Podol'skoy gubernii i smezhnykh s neiu mest. Universitetskie izvestiia. Kiev, 1862. No. 7. P. 94–142. [in Russian]

Zaverukha B.V. Zapovidni vidkasnyky. Ridna pryroda. 1989. No 2. P. 16. [in Ukrainian]

Didukh Ya., Korotchenko I. Kserotermna roslynnist' Pivnichno-Zakhidnoho Podillia. Visn. L'viv. un-tu. Ser. biol. 2003. No. 34. P. 82–91. [in Ukrainian]

Kuz'mishyna I.I. Sozolohichnyy analiz rarytetnoi fraktsii flory Volyns'koi vysochyny. Nauk. visn. Volyns'koho nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. 2008. No 3. P. 216–223. [in Ukrainian]

Synytsia H.B., Cherniak V.M. Ridkisni ta znykaiuchi vydy flory Ternopil'shchyny, ikh okhorona ta vvedennia v kul'turu. Biul. Derzh. Nikits'koho bot. sadu. 1999. No. 79. P. 153–159. [in Ukrainian]

Shanayda N.D. Deiaki osoblyvosti biolohii Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl. v umovakh Holyts'koho botaniko-entomolohichnoho zakaznyka. Mat. Vseukr. nauk. konf-i «Introduktsiia i aklimatyzatsiia roslyn na Volyno-Podilli», Ternopil', 16–18 chervnia 1999. Ternopil': Vyd-vo Ternopil's'koho derzh. ped. un-tu imeni Volodymyra Hnatiuka, 1999. P. 151–156. [in Ukrainian]

Havrylenko N.O., Slepchenko L.O. Introduktsiia vidkasnyka tatarnykolystoho Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl v dendroparku «Askaniia-Nova». Visti Biosfernoho zapovidnyka «Askaniia-Nova». 2010. T. 12. S. 100–106. [in Ukrainian]

Ivaniuk A.S. Istoriia introduktsii ridkisnykh chervonoknyzhnykh roslyn v Ternopil's'kiy oblasti [Elektronnyy resurs]. Last accessed: http://sites.znu.edu.ua/bioindication/issues/2008-13-1/_vaniuk.pdf. [in Ukrainian]

Murashige T.A., Skoog F. revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 1962. V. 15, N 13. P. 473–497. doi: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x

Nikolaeva M.G., Razumova M.V., Gladkova V.N. Spravochnik po prorashchivaniiu pokoiashchikhsia semian. L.: Nauka, 1985. 347 p. [in Russian]

Iefremova O.O., Skybits'ka M.I., Meleshko I.H., Han T.V. Biolohichni osoblyvosti rostu y rozvytku vydiv rodu Carlina L. ex situ. Lisivnytstvo i Ahrolisomelioratsiia. Kharkiv: UkrNDILHA, 2009. No. 115. 245 p. [in Ukrainian]

Kravets' N., Drobyk N. Vvedennia v kul'turu in vitro Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl ta Carlina cirsioides Klok.. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka «Introduktsiia ta zberezhennia roslynnoho riznomanittia». 2016. No. 1 (34). P. 61–65. [in Ukrainian]

Trejgell A., Tretyn A. Shoot multiplication and in vitro rooting of Carlina onopordifolia Basser. Acta Biol. Сracov. 2011. V. 53(2). P. 68–72. doi: 10.2478/v10182-011-0026-z