Bacterial diseases of tomatoes

  • Yu. V. Kolomiiets

Abstract

Aim. The aim of our study was to study and identify pathogens of bacterial diseases of tomato in terms of open and covered ground. Methods. The study was conducted by standard microbiological and phytopathological methods. Pathogenic characteristics of isolates were studied in vegetative plants of tomatoes using suspensions of bacteria cells with titer 109 CFU/ml. Results. It was established that the main causes of mass diseases of tomato in covered and open ground in Ukraine are agents of bacterial cancer, bacterial black spotting and bacterial speck of tomato plants. Typical symptoms are wilting and die-off of young plants, blackening of fiber vascular bundles, black spotting of leaves and fruits, and fruit stem rot. It was studied morphological and cultural, as well as physiological and biochemical properties of the selected strains of the agents of tomatoes bacterial diseases. Conclusions. As a result of the research it was found that tomato diseases in the selected farms are caused by bacteria, namely by the agents of bacterial cancer C. michiganensis subsp. michiganensis, bacterial black spotting X. vesicatoria and bacterial speck of tomato plants P. syringae pv. tomato.

Keywords: isolated strains, virulence, bacterial diseases of tomato.

References

Akhatov A.K. Mir tomata glazami fitopatologa. M.: KMK, 2010. 288 p. [in Russian]

Bykova G.A., Belykh E.B. Osobennosti zashchity ovoshchnykh kul'tur v teplitsakh ot bakteriozov. Zashchita i karantin rasteniy. 2011. No. 3. P. 32–35. [in Russian]

Ignatov A.I., Punina N.V., Matveeva E.V., Kornev K.P., Pekhtereva E.Sh., Polityko V.A. Novye vozbuditeli bakteriozov i prognoz ikh rasprostraneniia v Rossii. Zashchita i karantin rasteniy. 2009. No. 4. P. 38–40. [in Russian]

Hvozdiak R.I., PasichnykL.A., Yakovleva L.M., Moroz S.M., Lytvynchuk O.O., Zhytkevych N.V., Khodos S.F., Butsenko L.M., Dankevych L.A., Hrynyk I.V., Patyka V.P. Fitopatohenni bakterii. Bakterial'ni khvoroby roslyn: Monohrafiia / za red. V.P. Patyky – K.: TOV «NVP «Interservis», 2011. 444 p. [in Ukrainian]

Matveeva E.V. Chernaia bakterial'naia piatnistost' tomata. Ovoshchevodstvo i teplichnoe khoziaystvo. 2007. No. 6. P. 23–25. [in Russian]

Gvozdiak R.І., Moroz S.M., Iakovleva L.M., Chernenko Є.P. Etіologіia masovogo zakhvoriuvannia tomatіv u gospodarstvakh Ukraїni. Mіkrobіol. zhurn. 2009. V. 71(5). P. 33–40. [in Ukrainian]

Patika V.P., Pasіchnik L.A., Dankevich L.A., Moroz S.M., Butsenko L.M., Zhitkevich N.V., Gnatiuk T.T., Zakharova O.M., Savenko O.A., Shkatula Iu.M., Kirilenko L.V., Alєksєєv O.O. Dіagnostika fіtopatogennikh bakterіy: Metodichnі rekomendatsії / Za red. V.P. Patiki. K., 2014. 76 p. [in Ukrainian]

Brenner D.J., Krieg N.R., Staley J.T., Garrity G.M. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. NewYork; USA: Springer Science, Business Media, 2005. V. 2. 1108 p.

Bilay V.I., Gvozdiak R.I., Skripal' I.G., Kraev V.G., Ellanskaia I.A., Zirka T.I., Muras V.A. Mikroorganizmy – vozbuditeli bolezney rasteniy. K.: Nauk. dumka, 1988. 552 p. [in Russian]