Evolutionary aspects for plant cover changes forest ecosystems

  • N. V. Miroshnyk Institute for Evolutionary Ecology of Natl. Acad. Sci. of Ukraine, Ukraine, 03143, Kyiv, Lebedeva str., 37
  • O. V. Tertychna Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS Ukraine, Ukraine, 03143, Kyiv, Metrological str., 12

Abstract

Aim. Investigation aspects of evolutionary changes in vegetation forest ecosystem Cherkasy Bor (succession). Methods. Theoretical methods of system-structural, retrospective and comparative analysis were combined with special methods of forestry, synecology. Results and conclusions. In the forest ecosystem of Cherkasy Bor carried out a comprehensive human impact for 2 centuries – aerotechnogenic pollution, recreation and forestry. Described vegetation succession Cherkasy Bor of passage and transformation in space and time. Generally considered areas of succession changes now taking place in various parts of the Bor, depending on the spatial distribution of relief in respect of Cherkasy (sources of influence recreation, pollution) and the floodplain river Tyasmyn and Kremenchug reservoir. Excessive growth of human influence could accelerate the economic-technological-recreational succession towards the degradation of the structure plant associations.

Keywords: forest ecosystem, structural and functional components, succession.

References

Iablokov A. V. Ob elementarizatsii ekosistemnykh podkhodov. Printsipy ekologii. 2016. No. 1. P. 24–28. doi: 10.15393/j1.art.2016.5142. [in Russian]

Protasov A.A. Struktura, evoliutsiia biosfery i vozmozhnye puti noosferogeneza. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Biologiia. 2016. No. 3 (9). P. 256–290. doi: 10.17516/1997-1389-2016-9-3-256-290. [in Russian]

Didukh Ya.P. Suchasni tendentsii zmin roslynnoho pokryvu ta ikh doslidzhennia. Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiia ta ekolohiia. 2011. V. 119. P. 40–45. [in Ukrainian]

Ekosistemnye perestroyki i evoliutsiia biosfery. M.: Nedra, 1994. P. 13–20, 132–137. [in Russian]

Osnovy lesnoy biogeotsenologii / red.: V.N. Sukachev, N.V. Dylis. M.: Nauka, 1964. 574 p. [in Russian]

Miroshnyk N.V. Biolohichni osoblyvosti lisovykh ekosystem Pravoberezhzhia seredn'oho Dnipra v umovakh antropohennoho vplyvu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand.biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekolohiia». K., 2010. 20 p. [in Ukrainian]

Lavrov V.V., Miroshnyk N.V. Antropohennyy vplyv na sosnovi nasadzhennia Cherkas'koho boru. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho un-tu im. T.Shevchenka: Introduktsiia ta zberezhennia roslynnoho riznomanittia. 2009. No. 22–24. P. 142–144. [in Ukrainian]

Grime J.P. Evidence for the existence of three primary strategies in plant and its relevance to ecological and evolutionary theory. Am. Nat. 1974. V. 111. P. 1169 – 1194. doi: 10.1086/283244

Ramenskiy L.G. Izbrannye raboty. Problemy i metody izucheniia rastitel'nogo pokrova. L.: Nauka, 1971. 334 p. [in Russian]

Ekoflora Ukrainy / [vidpov. red. Ya.P. Didukh]. K.: Fitosotsiotsentr, 2000.– V. 1. 480 p.; V. 2. 2004. 480 p.; V. 3. 2002. 496 p.; V. 5. 2007. 584 p. [in Ukrainian]

Didukh Ya.P., Vol'vach F.V., Temchenko A.M. Ekoloho-tsenotychna kharakterystyka Cherkas'koho boru. Ukr. botan. zhurn. 1987. V. 44, No. 6. P. 68–73. [in Ukrainian]

Didukh Ya.P., Kuzemko A.A., Kovtun I.V. Sosnovi ta dubovo-sosnovi lisy Cherkas'ko-Chyhyryns'koho heobotanichnoho rayonu. Roslynnist' khvoynykh lisiv Ukrainy: materialy robochoi narady (Kyiv, lystopad 2003 r.). K.: Fitosotsiotsentr, 2003. P. 80–96. [in Ukrainian]

Red'ko G.I., Shlapak V.P. Cherkasskiy bor: istoriia, lesonasazhdeniia, ispol'zovanie. K.: Lybid', 1991. 104 p. [in Russian]

Ianovskiy L. Tipologicheskiy ocherk Cherkasskogo bora. Lesnoy zhurnal. Pg.: Lesnoe obshchestvo, 1915. No. 6–7. P. 979–1007. [in Russian]

Lavrov V.V. Povyshenie ustoychivosti lesnykh ekosistem v usloviiakh Cherkasskoy promyshlennoy aglomeratsii: avtoref. dis. na soiskanie nauk. stupeni kand. biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekologiia». Dnepropetrovsk, 1994. 19 p. [in Russian]

Lavrov V.V., Blinkova O.I., Miroshnyk N.V., Hrabovs'ka T.O. Antropohenni zminy ekolohichnykh umov fitotsenoziv dolyn serednikh richok Ukrainy (na prykladi prytoky Dnipra – r. Tiasmyn). Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Biolohiia, ekolohiia. 2016. V. 24(2). P. 501–511. doi: 10.15421/011668. [in Ukrainian]

Bondaruk M.A., Lavrov V.V. Otsinka metodiv fitodiahnostyky ta prohnozuvannia antropohennykh zmin ekolohichnykh rezhymiv na prykladi lisovykh ekosystem. Biologicheskiy vestnik. 2000. V. 4(1–2). P. 84–89. [in Ukrainian]

Mirkin B.M., Naumova L.G., Solomeshch A.I. Sovremennaia nauka o rastitel'nosti: Uchebnik. M.: Logos, 2001. 264 p. [in Russian]