The evaluation of Gentiana lutea L.’ ability to accumulate phosphorus and nitrogen depending on soil chemical composition of highland of Ukrainian Carpathian mountains

  • L. R. Hrytsak Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • V. Yu. Hrytsak Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • M. M. Kruk Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • N. M. Drobyk Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2

Abstract

Aim. The aim of the paper is to investigate Gentiana lutea L’s ability to accumulate phosphorus and nitrogen depending on soil chemical composition of highland of Ukrainian Carpathian mountains. Methods. The research conducted in 2013-2016 studied selected samples of soil and plants (leaves and roots of G. lutea) from different parts of Ukrainian Carpathian Mountains. The soil was examined to distinguish the contents of organic substance, water рН, nitric and ammonium compounds of nitrogen, as well as available phosphorus compounds. A portion of general nitrogen and phosphorus in leaves and roots was defined. Conclusion. The soil from locations has proved to belong to the group with low and medium phosphorus and nitrogen content. The amount of ammonium compounds of nitrogen in examined soil samples exceeds the number of nitric forms in 8-10 times. In the soil of G. lutea’s population that is used for intensive cattle pasture the amount of humus and mineral forms of nitrogen and available phosphorus forms is lower than in the soil with this species located in reserved areas. G. lutea turned out to accumulate more phosphorus than the species which grow on a plain. On the contrary to nitrogen accumulation, phosphorus is accumulated more in roots than in leaves of G. lutea. Ability of G. lutea to accumulate nitrogen and phosphorus is determined by species peculiarities rather than the amount of these compounds in the soil.

Keywords: Gentiana lutea L., soil, nitrogen, phosphorus

References

Atlas pochv USSR/ red. Krupskiy N.K., Polupan N.I. K.: Urozhay, 1976. 225 p. [in Russian]

Bulatnikova I.V., Makarov M.I. Osobennosti primitivnykh pochv na skalakh v Teberdinskom zapovednike. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 17. Pochvovedenie. 2000. No. 4. P. 10–15. [in Russian]

Velychko O.I. Vmist nitratnoho azotu v hrunti ta orhanakh roslyn soi za umov zabrudnennia hruntu naftoiu. Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy. 2011. No. 21(16). P. 351–354. [in Ukrainian]

Hamkalo Z.H., Hrytsiv L.Z., Kurylko L.R., Bedernichek T.Yu., Partyka T.V. Ekolohichna iakist' hruntu ahroekosystem: teoretychni, metodolohichni i metodychni spekty. Peredhirne ta hirs'ke zemlerobstvo i tvarynnytstvo. 2015. No. 58 (I). P. 41–50. [in Ukrainian]

Hamkalo Z.H., Derekh O. Otsinka emisii SO2 z poverkhni gruntiv zelenoi zony m. L'vova za riznykh stadiy rekreatsiynoi dyhresii lisovykh bioheotsenoziv. Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, ser. Ahronomiia. 2014. 18. P. 7–17. [in Ukrainian]

Hyrka A.D., Boyko O.V., Benda R.V., Pedash O.O. Balans elementiv zhyvlennia u grunti ta vynos ikh urozhaiem ozymoi pshenytsi zalezhno vid azotnykh pidzhyvlen' //Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu im. V.V. Dokuchaieva. 2009. No. 7. P. 9–16. [in Ukrainian]

Holubets' M.A., Maryskevych O.H., Kozlovs'kyy M.P., Kozak I.I., Krok B.O., Yavornyts'kyy V. I., Prots' B.H., Shevchuk A.I., Shpakivs'ka I.M., Bashta A.-T., Kozlovs'kyy V. I. Ekolohichna sytuatsiia na pivnichno-skhidnomu makroskhyli Ukrains'kykh Karpat. L'viv, 2001. 158 p. [in Ukrainian]

Hrunty. Vyznachennia rukhomykh spoluk fosforu i kaliiu za modyfikovanym metodom Machyhina: DSTU 4114-2002. [Chynnyy vid 2002-06-27]. K.: Derstandart Ukrainy, 2002. 7 p. [in Ukrainian]

Dovhaiuk-Semeniuk M.V., Velychko O.I., Terek O.I. Vmist amoniynoho ta nitratnoho nitrohenu u roslynakh koniushyny luchnoi za dii naftovoho zabrudnennia gruntu ta pidzhyvlennia fosfornokaliynymy dobryvamy. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol. 2015. No. 1 (62) – P. 94–99. [in Ukrainian]

Kanivets' S.V. Shchodo profil'noho rozpodilu vmistu humusu v burozemakh kyslykh pomirno kholodnoho poiasu Karpat. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. 2016. No. 85. P. 35–39. [in Ukrainian]

Kudriavyts'ka A.M. Transformatsiia azotu v luchno-chornozemnomu hrubopyluvato-lehkosuhlynkovomu grunti za umovy tryvaloho zastosuvannia dobryv. Visnyk KhNAU, Ahrokhimiia. 2013. No. 2. P. 90–93. [in Ukrainian]

Lakin G.F. Biometriia. K.: Vysshaia shkola, 1990. 350 p. [in Russian]

Makarov M.I. Fosfor organicheskogo veshchestva pochv. M.: GEOS, 2009. 397 p. [in Russian]

Maslov M.N. Uglerod, azot i fosfor v tundrovykh ekosistemakh Severnoy Fennoskandii. diss… kand.. biol. nauk: 03.02.13. M., 2015. 234 p. [in Russian]

Mosula M.Z., Mayorova O.Yu., Hrytsak L.R., Mel'nyk V.M., Drobyk N.M. Ekoloho-henetychnyy analiz populiatsiy Gentiana lutea L. v Ukrains'kykh Karpatakh. Ekolohiia i noosferolohiia. 2014. V. 25(3–4). P. 52 60. [in Ukrainian]

Nosko B.S., Khrystenko A.O., Maksymova V.P. Problema fosforu v zemlerobstvi Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky. 1999. No. 5. P. 13–16. [in Ukrainian]

Osets'kyy C., Bedylo N., Spasivs'kyy Yu., Siemahina R. Osoblyvosti vykorystannia dykymy kopytnymy tvarynamy Pivnichno-kavkaz'kykh subal'piys'kykh lukiv. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia biolohichna. 2015. No. 69. P. 183–190. [in Ukrainian]

Pozniak S.P. Deiaki problemy genezy ta heohrafii gruntiv Ukrains'kykh Karpat. Biolohichni systemy. 2012. V. 4(1). P. 76–80. [in Ukrainian]

Sakoian A.G., Revazian R.G., Araratian L.A., Safrazbekian E.A. Transformatsiia azotsoderzhashchey organiki gorno-lugovykh pochv pod vozdeystviem intensivnoy past'by. Biolog. zhurn. Armenii. 2009. No. 4 (61). P. 25–30. [in Russian]

Skyba S., Skyba M., Pozniak S. Grunty pivnichno-zakhidnoi chastyny chornohirs'koho masyvu Ukrains'kykh Karpat. Ekolohiia ta noosferolohiia. 2006. V. 17(1–2). P. 105–112. [in Ukrainian]

Tsurkan O.O., Holembiovs'ka O.I., Koliadych O.P. Mikro- ta mikroelementnyy sklad nadzemnykh i pidzemnykh orhaniv sukhovershkiv zvychaynykh (Prunella vulgaris L.). Zaporozhs'kyy medytsyns'kyy zhurnal. 2012. No. 4 (73). P. 132–134. [in Ukrainian]

Shpakivs'ka I.M., Maryskevych O.H. Mineralizatsiia orhanichnoho vuhletsiu u gruntakh ekosystem Chornohory (Skhidni Karpaty). Tematychnyy zbirnyk Instytutu ekolohii Karpat NAN Ukrainy «Naukovi osnovy zberezhennia biotychnoi riznomanitnosti». 2002. No. 3. P.170–180. [in Ukrainian]

Yakist' gruntu Vyznachannia nitratnoho i amoniynoho azotu v modyfikatsii NNTs IHA im. O.N.Sokolovs'koho: DSTU 4729:2007. [Chynnyy vid 2005-07-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2006. 14 p. [in Ukrainian]

Yakist' gruntu. Vyznachannia rN: DSTU ISO 10390:2007. [Chynnyy vid 2007-12-24]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008. 8 p. [in Ukrainian]

Yakist' hruntu. Vidbyrannia prob: DSTU 4287:2004. [Chynnyy vid 2005-07-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 6 p. [in Ukrainian]

Yakist' hruntu. Metody vyznachannia orhanichnoi rechovyny: DSTU 4289:2004. [Chynnyy vid 2005-07-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 16 p. [in Ukrainian]

Yakist' gruntu. Vyznachennia rukhomykh spoluk fosforu i kaliiu za metodom Kirsanova v modyfikatsii NNTs IHA: DSTU 4405:2005. [Chynnyy vid 2006-05-30]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 12 p. [in Ukrainian]

Rousk J., Bååth E., Brookes P.C., Lauber C.L., Lozupone C., Caporaso J.G., Knight R., Fierer N. Soil bacterial and fungal communities across a pH gradient in an arable soil. The International Society for Microbial Ecology Journal. 2010. P. 1–12.

Schimel J.P., Bennett J. Nitrogen mineralization: Challenges of a changing paradigm. Ecology. 2004. V. 85. P. 591–602.

Barannyk A.V. Osoblyvosti formuvannia morfohenetychnykh vlastyvostey hirs'ko-luchno-burozemnykh gruntiv Chornohirs'koho masyvu Ukrains'kykh Karpat. Available from: http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-1/057baran.pdf [in Ukrainian]

Hrupuvannia gruntiv. MU TsINAO. 1994. Available from: http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/soilscience/korisni-materiali/grupuvannia-gruntiv-za-riznomanitnimi-pokaznikam [in Ukrainian]