From the chief editor's desks. Some moments in the history of Vavilov Society of Geneticists and Breeders of Ukraine (on the 50th anniversary of foundation)

  • V. A. Kunakh Institute of Molecular Biology and Genetics of Natl. Acad. Sci. of Ukraine, Ukraine, 03143, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150

References

Zosimovich V.P., Navalikhina N. K. Uchreditel'nyy respublikanskiy s"ezd genetikov i selektsionerov Ukrainskoy SSR, Kiev // Genetika. – 1967. – No 12. – S. 127–129. [in Russian]

Golda D.M. Uchreditel'nyy respublikanskiy s"ezd Ukrainskogo obshchestva genetikov i selektsionerov // Tsitologiia i genetika. – 1967. – T. 1, No 4. – S. 91–94. [in Russian]

Shkvarnikov P.K. N.I. Vavilov. K 100-letiiu so dnia rozhdeniia. // Tsitologiia i genetika. – 1987. – T. 21, No 5. – S. 323–330. [in Russian]

Glazko V.I. Nikolay Ivanovich Vavilov i ego vremia. Khronika tekushchikh sobytiy. – K.: PA NOVA, 2005. – 448 s. [in Russian]

Kunakh V.A. Rozvytok henetyky v Natsional'niy akademii nauk Ukrainy. – K.: Akademperiodyka, 2009. – 102 s. [in Ukrainian]

Golda D.M., Morgun V.V., Strel'chuk S.I. 2-y s"ezd Ukrainskogo obshchestva genetikov i selektsionerov im. N.I. Vavilova // Tsitologiia i genetika. – 1972. – T. 6, No 2. – S. 178–182. [in Russian]

Genetika i selektsiia na Ukraine (Materialy ІІ s"ezda genetikov i selektsionerov Ukrainy). – K.: Nauk. dumka, 1971. – Chast' І – chast' ІІ. [in Russian]

Kunakh V.A. Khronolohiia Ukrains'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv im. M.I. Vavylova u z’izdakh. Do 50-richchia vid chasu zasnuvannia // Visn. Ukr. tov-va henetykiv i selektsioneriv. – 2017. – T. 15, No 1. [in Ukrainian]

ІІІ s"ezd genetikov i selektsionerov Ukrainy. Tezisy dokladov. – K.: Nauk. dumka, 1976. – Chast' І – chast' ІІ. [in Russian]

Strel'chuk S.I., Golda D.M. ІІІ s"ezd Ukrainskogo obshchestva genetikov i selektsionerov im. N.I. Vavilova // Tsitologiia i genetika. – 1976. – T. 10, No 6. – S. 553–555. [in Russian]

Berdyshev G., Golda D. Tretiy s"ezd genetikov i selektsionerov Ukrainy // Genetika. – 1977. – T. 13, No 7. – S. 1321–1323. [in Russian]

ІV s"ezd genetikov i selektsionerov Ukrainy. Tezisy dokladov. – K.: Nauk. dumka, 1981. – Chast' 1 – chast' 6. [in Russian]

Berdyshev G.D., Golda D.M., Zuy V.D. ІV s"ezd UOGiS – sostoianie i zadachi genetiki v Ukrainskoy SSR // Tsitologiia i genetika. – 1981. – T. 15, No 5. – S. 85–92. [in Russian]

Berdyshev G.D., Golda D.M. ІV s"ezd genetikov i selektsionerov Ukrainy // Genetika. – 1982. – T. 18, No 10. – S. 1733–1735. [in Russian]

V s"ezd genetikov i selektsionerov Ukrainy. Tezisy dokladov. V 5 ch. – K.: Nauk. dumka, 1986. – Chast' 1 – chast' 5. [in Russian]

VІ s"ezd Ukrainskogo obshchestva genetikov i selektsionerov im. N.I. Vavilova. (Poltava, 1992). Tezisy dokladov. – K.: Akademiia nauk Ukrainy, 1992. – Tom 1 – tom 3. [in Russian]

Henetyka i selektsiia v Ukraini na mezhi tysiacholit': U 4 t. / Redkol.: V.V. Morhun (holov. red.) ta in. – K.: Lohos. 2001. – T. 1. – 644 s.; T. 2. – 636 s.; T. 3. – 480 s.; T. 4. – 675 s. [in Ukrainian]

Chechenieva T.M. VII z’izd Ukrains'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv im. M.I. Vavylova // Visn. Ukr. tov-va henetykiv i selektsioneriv. – 2003. – No 1. – S. 151–153. [in Ukrainian]

Kunakh V.A. Z nahody provedennia X mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Faktory eksperymental'noi evoliutsii orhanizmiv» // Faktory eksperymental'noi evoliutsii orhanizmiv. – 2015. – T. 16. – S. 7–12. [in Ukrainian]

Mosula M.Z., Drobyk N.M., Kunakh V.A. Dosiahnennia i perspektyvy suchasnoi henetyky, selektsii, biotekhnolohii ta evoliutsiynoi teorii (Za materialamy Kh Mizhnarodnoi konferentsii «Faktory eksperymental'noi evoliutsii orhanizmiv», 14–18 veresnia 2015 r., m. Chernivtsi, Ukraina) // Visn. Ukr. tov-va henetykiv i selektsioneriv. – 2016. – T. 14, No 1. – S. 92–100. [in Ukrainian]

Mosula M.Z., Drobyk N.M., Kunakh V.A. Suchasnyy stan henetyky, selektsii ta biotekhnolohii v Ukraini (Za materialamy KhI Mizhnarodnoi konferentsii «Faktory eksperymental'noi evoliutsii orhanizmiv», 12–16 veresnia 2016 r., m. Odesa, Ukraina) // Visn. Ukr. tov-va henetykiv i selektsioneriv. – 2016. – T. 14, No 2. – S. 266–274. [in Ukrainian]

Roik M.V., Chechenieva T.M. VIII z’izd Ukrains'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv im. M.I. Vavylova // Visn. Ukr. tov-va henetykiv i selektsioneriv. – 2007. – T. 5, No 1–2. – S. 178–192. [in Ukrainian]

Dosiahnennia i problemy henetyky, selektsii ta biotekhnolohii: Zb. nauk. pr. / Redkol:...Kunakh V.A. (holov. red.) ta in. – K.: Lohos, 2007. – T. 1, 604 s.; T. 2., 628 s. [in Ukrainian]

Zvit Prezydii Ukrains'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv im. M.I. Vavylova pro robotu mizh VIII ta IKh z’izdamy (2008–2012 rr.) (osnovni polozhennia) // Visn. Ukr. tov-va henetykiv i selektsioneriv. – 2012. – T. 10, No 2. – S. 372–379. [in Ukrainian]

Dosiahnennia i problemy henetyky, selektsii ta biotekhnolohii: Zb. nauk. pr. / Redkol:...Kunakh V.A. (holov. red.) ta in. – K.: Lohos, 2012. – T. 3, 612 s.; T. 4. 660 s. [in Ukrainian]

Dubrovna O.V., Lial'ko I.I., Drobyk N.M. IKh z’izd Ukrains'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv im. M.I. Vavylova // Visn. Ukr. tov-va henetykiv i selektsioneriv. – 2012. – T. 10, No 2. – S. 369–371. [in Ukrainian]

http://www.utgis.org.ua