To the question of the role of environmental and hereditary factors in the formation of hypomenstrual syndrome in girls

  • N. V. Bagatska
  • V. E. Nefidova
  • A. E. Druginina

Abstract

Aim. To study environmental factors and heredity in families of girls with hypomenstrual syndrome. Methods. Clinical and genealogical analysis was conducted in 66 families of girls with hypomenstrual syndrome (HMS) in the Laboratory of Medical Genetics of the Institute for Children and Adolescents Health Care at the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. The data were analyzed statistically using Excel and SPSS Statistics 17.0 programs. Results. Based on the clinical and genealogical analysis conducted in families of sick girls, negative environmental factors (mother's bad habits before pregnancy, pathological course of pregnancy and Caesarean section for medical reasons in mothers of girls; stress of girls at educational institution, Internet addiction etc.) have been determined. Family accumulation of gynecological (non inflammatory) and endocrine diseases has been established. Conclusions. Negative environmental factors and hereditary burden concerning gynecological pathology in 59.1 % of families have been set, and transfer of pathological signs was likely more frequently observed by the maternal line (79.2 %) than by paternal line (8.3 %) and both lines simultaneously (12.5 %). The incidence of gynecological diseases in 5.7 times, and endocrine – in 1.8 times exceeded their frequency in relatives of healthy girls.

Keywords: girls, hypomenstrual syndrome, genealogical, environmental factors and heredity.

References

Borisenko M.Yu, Uvarova E.V. Sovremenny`e predstavleniya ob e`tiologii i patogeneze vtorichnoj amenorei u devochek-podrostkov (analiticheskij obzor). Reproduktivnoe zdorov`e detej i podrostkov. 2016. No. 4. P. 27–47. [in Russian]

Vyiavlennia rozladiv funktsii statevoi systemy ta yikh profilaktyka u divchatok u suchasnykh umovakh: metodychni rekomendatsii / Ukl. S.O. Levenets [ta in.]. Navch. posib. Kyiv, 2011. 20 p. [in Ukrainian]

Kharper P. Praktycheskoe medyko-henetycheskoe konsultyrovanye. Moskva: Medytsyna, 1989. 302 p. [in Russian]

Lakyn H.F. Byometryia. Moskva: Vysshaia shkola, 1990. 352 p. [in Russian]

Nachetova T.A., Bahatskaia N.V. Vtorychnaia amenoreia u devochek-podrostkov: klynyko-henetycheskye aspekty: monohrafyia. New York, USA, 2018. 170 p. [in Russian]

Shamina I.V., Dudkova G.V. Kompleksny`j podkhod k problemam stanovleniya reproduktivnoj funkczii u devochek. Novy`e vozmozhnosti primeneniya fitopreparatov. Zdorov`e zhenshhiny. 2015. Vol. 7 (103). P. 152–156. [in Russian]

Udovikova N.O. Optymizatsiia diahnostyky ta taktyky likuvannia pervynnoi olihomenorei u divchat-pidlitkiv: avtoref. dys. … kand. med. nauk / Natalia Oleksandrivna Udovikova; Derzh. Ustanova «In-t pediatrii, akusherstva i hinekolohii Nats. akad. med. Nauk Ukrainy». Kyiv, 2017. 20 p. [in Ukrainian]