Взаємодія геному живителя із геномом пухлини у випадку раку сечового міхура

  • М. П. Смаль
  • Т. Д. Кужир
  • А. И. Ролевич
  • С. А. Красный
  • Р. И. Гончарова

Анотація

Мета. Визначити вплив поліморфних варіантів генів ексцизійної репарації основ (OGG1 і XRCC1) і нуклеотидів (ERRC2/XPD і ERRC6/CSB) на мутаційний та епігенетичний статус геному пухлини у пацієнтів, які страждають на рак сечового міхура (РСМ). Методи. Використовували раніше отримані дані щодо поліморфізму генів репарації ДНК у пацієнтів з РСМ, пухлинний матеріал яких аналізували на наявність ключових мутаційних та епігенетичних змін. Результати. Генотипи, які містять, щонайменше, один мінорний алель поліморфізму rs1052133 гена OGG1, статистично значимо асоційовані з підвищеною частотою мутацій генів RAS і зниженою частотою мутацій гена PIK3CA. Поліморфізм обох генів репарації основ впливав на епігенетичну мінливість пухлини, при цьому модифікуюча дія rs1052133 OGG1 проявлялася стосовно метилювання гена ISL1, а rs25487 XRCC1 – метилювання генів p16 і/або TIMP3. Мінорний алель rs2228526 гена ERRC6/CSB асоційований з мутаціями генів RAS і відсутністю метилювання гена TIMP3. У носіїв генотипів, що містять, як мінімум, один мінорний алель rs1799793 гена ERRC2/XPD, у пухлинній тканині рідше реєструвалося метилювання гена RUNX3. Висновки. Поліморфізм генів ексцизійної репарації основ OGG1, XRCC1 і нуклеотидів ERRC2/XPD, ERRC6/CSB модифікує мутацiйну та епігенетичну мінливість низки ключових генів уротеліальної карциноми. Вивчення механізмів такої взаємодії необхідне для розуміння молекулярно-генетичних основ патогенезу РСМ.

Ключові слова: рак сечового міхура, поліморфізм генів OGG1, XRCC1, ERRC2/XPD, ERRC6/CSB, мутація, метилювання.

Посилання

Alexandrov L.B., Nik-Zainal S., Wedge D.C., et al. Signatures of mutational processes in human cancer. Nature. 2013. Vol. 500, No 7463. P. 415–421. doi: 10.1038/nature12477.

Ramaniuk V.P., Nikitchenko N.V., Savina N.V., Kuzhir T.D., Rolevich A.I., Krasny S.A., Sushinsky V.E., Goncharova R.I. Polymorphism of DNA repair genes OGG1, XRCC1, XPD, and ERCC6 in bladder cancer in Belarus. Biomarkers. 2014. Vol. 19, № 6. P. 509–516. doi: 10.3109/1354750X.2014.943291.

Savina N.V., Nikitcheko N.V., Ramaniuk O.P., Kuzhir T.D., Polyakov A.L., Rolevich A.I., Krasny S.A., Goncharova R.I. Polymorphism of excision repair genes as an additional factor of bladder cancer progression: the study in the patients of Bela-rus. Molecular and Applied Genetics: Proceedings. 2014. Vol. 18. P. 44–52. [in Russian]

Savina N.V., Nikitchenko N.V., Kuzhir T.D., Rolevich A.I., Krasny S.A., Goncharova R.I. The cellular response to oxidatively induced DNA damage and polymorphism of some DNA repair genes associated with clinicopathological features of bladder cancer. Oxid. Med. Cell Longev. 2016. Vol. 2016. P. 5710403. doi: 10.1155/2016/5710403.

Savina N.V., Nikitcheko N.V., Kuzhir T.D., Polyakov A.L., Rolevich A.I., Krasny S.A., Goncharova R.I. Polymorphism of excision repair genes: impact on bladder cancer recurrences in Belarusian patients. Molecular and Applied Genetics: Proceed-ings. 2016. Vol. 20. P. 70–79. [in Russian]

Savina N.V., Nikitchenko N.V., Kuzhir T.D., Rolevich A.I., Krasny S.A., Goncharova R.I. The involvement of ERCC2/XPD and ERCC6/CSB wild type alleles in protection against aging and cancer. Curr. Aging Sci. 2018. Vol. 11, No 1. P. 45–54. doi: 10.2174/1874609810666170707101548.

Smal M.P., Kuzhir T.D., Savina N.V., Nikitchenko N.V., Rolevich A.I., Krasny S.A., Goncharova R.I. BER gene polymor-phisms associated with key molecular events in bladder cancer. Exp. Oncol. 2018. Vol. 40, No 4. P. 288–298.

Knowles M.A., Hurst C.D. Molecular biology of bladder cancer: new insights into pathogenesis and clinical diversity. Nat. Rev. Cancer. 2015. Vol. 15, No 1. P. 25–41. doi: 10.1038/nrc3817.

Smal M.P. Molecular genetic characteristics of bladder cancer in the population of Belarus: avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Minsk, 2016. 22 p. [in Russian]