Аналіз родоводів хворих із психічними розладами

  • Н. В. Багацька
  • Л. І. Глотка
  • В. А. Сухов

Анотація

Мета. Визначення сімейного накопичення мультифакторних хвороб у родоводах хворих із психічними розладами (ПР). Методи. Аналіз родоводів проведено в сім’ях хворих із ПР загальноприйнятим методом. Статистичну обробку отриманих даних проводили із застосуванням програм Excel і SPSS Statіstіcs 17,0 за методом Стьюдента. Результати. Аналіз родоводів хворих показав, що 58,8 % сімей пробандів із тривожно-фобічними розладами (ТФР) та 74,4 % сімей хворих із тривожно-депресивними розладами (ТДР) мали спадкову обтяженість щодо ПР. В обох групах у родичів хворих пробандів вірогідно частіше реєструвалися психічні, неврологічні та серцево-судинні захворювання, причому в сім’ях хворих із ТФР частіше траплялися ендокринні хвороби порівняно з частотою цих захворювань у членів сімей здорових однолітків. Висновки. Визначено спадкову обтяженість щодо ТФР та ТДР у дітей та підлітків. Серед мультифакторних хвороб у сім’ях хворих із ТФР та ТДР вірогідно превалювали психічні, неврологічні і серцево-судинні захворювання та несприятливі чинники середовища.

Ключові слова: родоводи, хворі, психічні захворювання, мультифакторні хвороби.

Посилання

The global strategy for women’s, children’s, and adolescents’ health briefing note (2016–2030). Sustainable development «Goals», 2015. 103 p. URL: http://www.everywomaneverychild.org

Mikhaylova E.A., Proskurina T.Yu. Depressiya u detey i podrostkov. Kh.: Stil-Izdat, 2016. 626 p. [in Russian]

Proskurina T.Yu. Trevozhno-fobicheskoye rasstroystvo u podrostkov. Ukr. visnyk psykhonevrolohii. 2010. V. 18, Vyp. 3 (64). P. 51–54. [in Russian]

Mancini C., Van Ameringen M., Szatmari P., Fugere C., Boyle M. A high-risk pilot study of the children of adults with social phobia. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. 1996. Vol. 35, No 11. P. 1511–1517. doi: 10.1097/00004583-199611000-00020.

Stein M.B., Chartier M.J., Hazen A.L., Kozak M.V., Tancer M.E., Lander S., Furer P., Chubaty D., Walker J.R. A direct-interview family study of generalized social phobia. Am. J. Psychiatry. 1998. Vol. 155, № 1. Р. 90–97. doi: 10.1176/ajp.155.1.90.

Stephen J. Depression. National institute of mental health. 2011. 26 p.

Bhatia S.K., Bhatia S.C. Childhood and Adolescent depression. American Family Physician. 2007. Vol. 75, No 1. P. 73–80.