Генетичні закономірності селекції зі створення вперше в Україні сорту ячменю ваксі Шедевр

  • М. Р. Козаченко
  • О. Г. Наумов
  • Н. І. Васько
  • П. М. Солонечний
  • О. В. Солонечна
  • О. Є. Важеніна
  • О. В. Зимогляд

Анотація

Мета. Метою досліджень було встановлення генетичних закономірностей селекції ячменю ваксі на основі визначення генетичних і селекційних особливостей зразків із різним фракційним складом крохмалю впродовж 10–11-річних циклів селекційного процесу зі створення сортів ячменю ваксі. Методи. Використано дисперсійний, варіаційний, кореляційний і генетичний та селекційний методи аналізу особливостей генотипів у системах топкросів, діалельних і парних схрещувань. Результати. Вирішено важливу наукову проблему з установлення генетичних закономірностей селекції ячменю ярого ваксі. Визначено морфо-біологічні особливості, варіабельність, кореляцію та генетичні особливості за успадкуванням, успадковуваністю, генетичним варіюванням, комбінаційною здатністю кількісних ознак рослин та вмістом амілопектину в крохмалі зразків у F1 гібридів від схрещування форм із різним фракційним складом крохмалю. Внаслідок установлених закономірностей показано ефективність створення цінних ліній і сорту Шедевр ячменю ваксі з амілопектиновим крохмалем. Висновки. Визначено морфо-біологічні, селекційні та генетичні особливості ознак рослин із різним фракційним складом крохмалю, на основі чого встановлено генетичні закономірності селекції ячменю ваксі та створено перший в Україні сорт ячменю ваксі Шедевр (з амілопектиновим крохмалем).

Ключові слова: Hordeum vulgare L., зразок, сорт, амілопектиновий крохмаль, генетичні особливості.

Посилання

Rybalka A.I. Barley quality of grain: genetical methodologia of selection. Zbirnyk naukovykh praz SGI. 2008. Issue 12 (52). P. 76–95.

Rybalka A.I., Linchevskiy A.A. Wonderful barley. Forgotten champion among cereals. Zerno I khlib. 2004. № 1 (33). P. 34–35.

Vaculova K., Ehrenbergerova J., Pouch M. Breeding of waxy barleys using molecular markers. Czech Republic: Agriculture Research Institute Kromeriz, 2000. 4 р.

Dospekhov B.A. Methods of field experience (with the fundamentals of statistical processing of study results). Moscow: Agro-promizdat, 1985. 351 p.

Fedin M.D., Silis D.Y., Smiryajev A.V. Statistical methods of genetical analyzis. Moscow: Kolos, 1980. 207 p.