Надходження 137Cs у рослини бобової культури (Vicia sativa L.) за впливу комплексних бактеріальних препаратів

  • В. В. Іллєнко
  • О.Ю. Паренюк
  • К. Є. Шаванова
  • Н. Г. Нестерова
  • Ю. В. Рубан
  • Н. Ф. Шпирка
  • І. М. Гудков

Анотація

Мета. Встановити роль окремих штамів мікроорганізмів у переході 137Cs в рослини вики посівної (Vicia sativa L.) за умови передпосівної інокуляції насіння мікроорганізмами, що використовуються в сільському господарстві як біодобрива, та вирощуванні рослин на забрудненому радіонуклідами субстраті. Методи. Лабораторний та польовий експерименти, мікробіологічні, гамма-спектрометрія. Результати. Описано зміни морфометричних показників рослин внаслідок діяльності бактеріальної мікрофлори. Обраховано модифікації коефіцієнта накопичення радіонукліда за впливу мікроорганізмів-інокулянтів. Визначено найбільш ефективні комплекси штамів мікроорганізмів, після обробки насіння якими зменшується накопичення радіонукліда зеленою масою рослин. Висновки. Запропоновано використання інокуляції насіння сільськогосподарських рослин бактеріальними препаратами за умов вирощування на забрудненому радіонуклідами ґрунті як додаткового заходу щодо зменшення накопичення радіонуклідів у зеленій масі рослин.

Ключові слова: коефіцієнт накопичення, Vicia sativa L., 137Cs, бактеріальні препарати.

Посилання

Murashige T., Skoog F. A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Culture. Physiol. Plant. 1962. Vol. 15 (3). P. 473–497. doi: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.

SOU 01.1-37-426:2006 «Quality of crop production. Methods of sampling for radiation control». [Valid from 2007-01-04]. Official publication Kyiv: Ministry of Agrarian Policy of Ukraine, 2006. 19 p.

ISO 18589-3:2015 «International standard. Measurement of radioactivity in the environment. Soil. Part 3: Test method of gamma-emitting radionuclides using gamma-ray spectrometry». [Publication date 2015-01-04]. International Organization for Standardization, 2015. 22 p.

Gudkov I.N., Pareniuk O.Y., Illienko V.V., Shavanova K.E. Recommendations for the use of bacterial preparetions to reduce the uptake of radionuclides in agricultural plants: methodical recommendations. Kyiv: Publishing Center Nules of Ukraine, 2014. 17 p.

Parekh N.R., Poskitt J.M., Dodd B.A., Potter E.D., Sanchez A. Soil microorganisms determine the sorption of radionuclides within organic soil systems. J. Environ. Radioact. 2008. Vol. 99. P. 841–852. doi: 10.1016/j.jenvrad.2007.10.017.