Репродуктивна здатність рослин пшениці м’якої озимої за умов посухи

  • О. І. Жук

Анотація

Мета. Метою роботи було дослідження впливу ґрунтової посухи на репродуктивну здатність рослин пшениці м’якої озимої  (Triticum aestivum L.). Методи. Рослини пшениці сортів Єдність і Збруч вирощували в умовах оптимального живлення та зволоження до фази колосіння-цвітіння, після початку якої дослідні рослини на 10 діб переводили на режим посухи, потім відновлювали їх достатнє водозабезпечення до завершення вегетації. Протягом досліду вимірювали довжину пагонів і площу листкової поверхні. Дозрілі рослини аналізували за структурою врожаю. Результати. Встановлено, що дія посухи у критичній фазі онтогенезу колосіння-цвітіння спричиняла зменшення довжини пагонів, площі листкової поверхні, маси колосів та зерен, кількості зерен значніше у сорту Збруч порівняно з сортом Єдність. У сорту Збруч за дії посухи зменшилася кількість продуктивних пагонів на рослину. Висновки. Дефіцит води у ґрунті у критичній фазі колосіння-цвітіння призводив до зниження репродуктивної здатності рослин пшениці озимої через інгібування росту пагонів, зменшення площі листкової поверхні, озерненості і маси колоса і зерен.

Ключові слова: Triticum aestivum L., пагін, колос, продуктивність, посуха.

Посилання

Vasilkivsky S.P., Paustovsky V.M., Chudoliy O.L. The problem of realization potential productivity of modern winter wheat cultivars. Agrarian news. 2002. № 2. P. 6–8. [in Ukrainian]

Weng X., Wang L., Hu J., Du H., Xu C., Xing Y. Xiao J., Zhang Q. Grain number, plant height and heading date 7 is a central regulator of growth, development and stress response. Plant Physiol. 2014. Vol. 164. P. 735–747. doi: 10.1104/pp.113.231308.

Bancal P. Early development and enlargement of wheat floret primordial suggest a role of partitioning within spike to grain set. Field Crops Res. 2009. Vol. 110. P. 44–53. doi: 10.1016/j.fcr.2008.06.014.

Barnabas B., Jager K., Feher A. The effect of drought and heat stress on reproductive processes in cereals. Plant. Cell Environ. 2008. Vol. 31. P. 11–38. doi: 10.1111/j.1365-3040.2007.01727.x.

Zhuk O.I. Adaptive evolution of plant water regime and drought tolerance of plants. Factors in experimental evolution of or-ganisms. 2010. Vol. 8. P. 12–16. [in Ukrainian]

Zhuk O.I. Plant adaptation evolution under biotic and abiotic conditions. Factors in experimental evolution of organisms. 2011. Vol. 11. P. 24–29. [in Ukrainian]

Jaleel C.A.P. Wahid A., Farooq M., Somasundaram R., Panneerselvam R. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigment composition. Int. J. Agric. Biol. 2009. Vol. 11. P. 100–105.

Zhuk O.I. Water transport in plants.The Journal of V.N. Karazin Kharkiv. Series: biology. 2010. Vol 11, № 905. P. 212–217. [in Ukrainian]

Zhuk O.I. Formation of plant adaptive response on water deficit. Physiology and biochemistry of cultivated plants. 2011. Vol. 43, № 1. P. 26–37. [in Ukrainian]

Zhuk O.I., Grygorjuk I.P., Grodzinsky D.M. Cell plant growth under water stress. Physiology and biochemistry of cultivated plants. 1999. Vol. 31, № 2. P. 83–93. [in Ukrainian]

Zhuk O.I. The apical dominance in winter wheat Factors in experimental evolution of organisms. 2017. Vol. 21. P. 133–137. [in Ukrainian]

Zhuk O.I. Productivity of winter wheat plants under drought. Factors in experimental evolution of organisms. 2018. Vol. 23. P. 63–67. [in Ukrainian]