Мінливість ознаки «маса насіння з рослини» у гібридів сої різних груп стиглості

  • Р. А. Вожегова
  • Ю. О. Лавриненко
  • В. В. Базалій
  • Т. Ю. Марченко
  • В. О. Боровик
  • І. В. Михаленко
  • В. В. Клубук

Анотація

Мета. Визначення прояву ознаки «маса насіння з рослини» у сортів сої (батьківських форм) та гібридів, встановлення рівеня мінливості за нею в гібридних комбінаціях F1–F4. Визначення ефективності доборів на продуктивність за показником «маса насіння з рослини» з гібридних популяцій F2–F5. Методи. Використовували польовий, селекційно-генетичний, розрахунково-порівняльний методи досліджень. Вивчали сорти, що різнилися за групами стиглості та походженням, гібриди F1 та гібридні популяції F2–F5. Добори за ознакою «маса насіння з рослини» проводилися в популяціях F2–F5. Результати. Встановлено, що у сої ознака «маса насіння з рослини» має істотну генотипову варіабельність та значні відмінності у сортів різних груп стиглості, що може бути передумовою прогнозу ефектиного добору за цією факторіальною ознакою. Встановлена висока кореляція цієї ознаки з урожайністю насіння. З доборів, проведених у популяціях F3, частка сімей, що перевищувала стандарт за урожайністю насіння, знаходилася в межах 28–37,5 %. У другому поколінні гібридів ефективність доборів була у 1,5–2 рази нижчою. Висновки. Найбільший вихід високоврожайних генотипів, що добиралися за показником «маса насіння з рослини» отримано з популяцій F3. Для створення нових високоврожайних сортів сої в умовах зрошення з урожайністю 3,5–5,5 т/га перспективно використовувати у схрещуваннях сортозразки, контрастні за групами стиглості та генетичним родоводом.

Ключові слова: сорт, соя, гібрид, популяція, урожайність, зрошення.

Посилання

Babich A.O., Babich-Poberezhna A.A. Stratehichna rol soi v rozviazanni hlobalnoi prodovolchoi problemy. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2011. No. 69. р. 11–19. [in Ukrainian]

Prodan I. Zerna stabil'nogo budushchego. Chto zhdat' ot bobovykh. Soya. Zerno. 2017. No. 6. р. 126–128. [in Russian]

Kirichenko V.V., Ryabukha S.S., Kobizuva L.N., Posilajva O.O., Chernishenko P.V. Soia (Glycine max (L.) Merr.). Kharkiv: Institute of Roslinitstva im. V.Ya. Yuryeva NAAN, 2016. 400 s. [in Ukrainian]

Vozhehova R.A., Lavrynenko Y.O., Kokovikhin S.V., Lykhovyd P.V., Biliaeva I.M., Drobitko A.V., Nesterchuk V.V. Assessment of the CROPWAT 8.0 software reliability for evapotranspiration and crop water requirements calculations. Journal of Water and Land Development. Polish Academy of Sciences (PAN) in Warsaw. 2018. No. 39 (X–XII). P. 147–152. doi: 10.2478/jwld-2018-0070. URL: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal (Last accessed: 1.03.2019).

Kuzmich V.I. Regression and correlation analysis for soybeans productivity elements. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Kherson: Hrin D.S., 2015. No. 91, р. 130–134. [in Ukrainian]

Hordiienko V.I. Koreliatsiia mizh masoiu zerna z roslyny ta inshymy kilkisnymy oznakamy u hibrydiv F3, F4 soi. Zroshuvane zemlerobstvo. Kherson: Oldi Plus, 2010. No. 53. р. 417–421. [in Ukrainian]

Kobizova L.N., Litun P.P., Petrenkova V.P. Intehralna otsinka selektsiinoi tsinnosti vykhidnoho materialu soi za kompleksom makrooznak. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2011. No. 69. р. 101–107. [in Ukrainian]

Petrichenko V.F. Naukovi osnovy staloho soiesiiannia v Ukraini. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2011. No. 69. S. 33–10. [in Ukrainian]

Ryabuha S.S., Posilaєva O.O., Sokol T.V., Chernishenko P.V. Skryninh henofondu soi kulturnoi za stiikostiu do bio- ta abiotychnykh chynnykiv. Selektsiia i nasinnytstvo. 2017. No. 111. р. 114–122. [in Ukrainian]

Kucherenko Ye.Yu. Suchasnyi stan selektsii soi na pidvyshchenu urozhainist i stiikist do bio- ta abiotychnykh chynnykiv. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho. 2016. No. 1–2. р. 37–46. [in Ukrainian]

Vozhehova R.A., Lavrynenko Yu.O., Maliarchuk M.P. ta in. Metodyka polovykh i laboratornykh doslidzhen na zroshuvanykh zemliakh. Kherson: Vyd. Hrin D.S., 2014. 286 s. [in Ukrainian]

Orlyuk A.P., Basaliy V.V., Lavrynenko U.O. Izmenchivost' geneticheskoy struktury gibridnykh populyatsiy yarovoy pshenitsy pri pereseve. Genetika. 1987. Vol. 23, No. 3. Р. 464–472. [in Russian]