Урожайні і якісні показники нового сорту гречки Кам’янчанка

  • Л. А. Вільчинська
  • О. С. Гораш

Анотація

Мета. Порівняти новий сорт гречки Кам’янчанка за окремими показниками придатності до поширення, відмінністю, однорідністю і стабільністю з умовним національним сортом-стандартом. Методи. Створення, вивчення, оцінку, розмноження і передачу до Державного сортовипробування нового сорту проведено відповідно до загальноприйнятої методики державного сортовипробування. Результати. У статті наведено основні ідентифікаційні показники нового сорту гречки Кам’янчанка, створеного у Подільському державному аграрно-технічному університеті. За показниками придатності сорту до поширення, відмінності, однорідності і стабільності сорт гречки Кам’янчанка перевищує усереднену врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років у зоні Лісостепу. Середній урожай у нового сорту був вищим від умовного стандарту на 1,7 і 3,7 ц/га або на 9,3 і 19,6 % відповідно. Висота рослин варіювала від 73 до 156 см і в середньому була вищою від стандарту на 15 см. Маса 1000 насінин варіювала в межах 25,4–35 г і була вищою у зоні Лісостепу на 3,7–5 г (11,4–11,7 %) у порівнянні з умовним стандартом. Новий сорт гречки Кам’янчанка досить стійкий до біотичних і абіотичних чинників, придатний до вирощування за інтенсивних технологій і механізованого збирання. Висновки. Новий сорт гречки Кам’янчанка занесено до Реєстру сортів рослин України на 2019 рік. Рекомендований для вирощування господарствам різної форми власності.

Ключові слова: гречка, урожайні, якісні параметри, державне випробування.

Посилання

Lakhanov A.P., Kolomeichenko V.V. Morfo-fiziologia i produkzijnyu prozess grechiky. Orel, 2004. 434 s. [in Russian]

Mazur V.A., Palamarchuk V.D., Polishuk I.S., Palamarchuk О.D. New agrotechnologies in plant growing. Vinnytsia: FOP Rohalska І.О., 2017. 588 s. [in Ukrainian]

Vasylkivskyi S.P., Kochmarskyi V.S. Selection and seed-growing of field crops: a textbook. PrAT Myronivska printing house, 2016. 376 s. [in Ukrainian]

Taranenko L.K., Yatsyshen O.L. Principles, methods and achievements of buckwheat selection (Fagopyrum esculentum Moench). Vinnytsia: LLC Nilan LTD, 2014. 224 s. [in Ukrainian]

Kreft S., Knapp M., Kreft I. Extraction of rutin from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seeds and determination by capillary electrophoresis. J. Agric. Food Chem. 1997. Vol. 47 (11). P. 4649–4652. doi: 10.1021/jf990186p.

Kreft I., Kyiokazy I., Saeko I., Vombergar B. Rozrobka funkczionalno novikh produktov pitania na osnovi grechki obukno-venoi i tatarskoi. Vestnik Orel. 2010. Vyp. № 4 (25). P. 15–17. [in Russian]

Vilchynska L.A., Horodyska O.P. Buckwheat selection in south western forest steppe conditions of Ukraine. Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of eastern Europe and prospects of Ukraine. [in English] Riga. Baltija Publishing, 2018. P. 52–75. doi: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-26-8_4.

Vilchynska L.A., Horodyska O.P. Rezyltatu derjavnogo sortovyprobyvanya sorty grechky Kamianchanka. Svitovi rosluni resursy: stan i perspektivu rozvutky. Materialy IV mijnarodnoi nauchn.-pr. konf. (Kyiv, 7 chervnya 2018 g.). Kyiv, 2018. P. 86–87. [in Ukrainian]

Vilchynska L., Khomenko T. Kamianchanka – novoi perspectivnyu sort grechky. Cercetari la culturile plantelor de camp in Republica Moldova, conferinta nationala. (Balti, 21–22 iunie 2018 g.). Chisinau: Indigou Color, 2018. P. 194–198.

The methodology of state varietal testing of agricultural crops. M., 1989. Ed. 2. P. 3–25. [in Ukrainian]

Volkodava V.V. Technique of the State variety testing of agricultural crops (cereals, grains and legumes). K., 2001. 69 s. [in Ukrainian]

The method of conducting examination of varieties of plants of the group of leguminous and cereal for difference, homogeneity and stability, Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine No. 547 dated December 16, 2016. C. 129–140. [in Ukrainian]