Поліморфізм в регіоні, що передує кодуючій ділянці гена Ppd-D1, у Aegilops tauschii Coss.

Г. А. Чеботарь, В. Е. Сечняк, Т. Ю. Юрганова, С. В. Чеботарь

Анотація


Мета. Оцінити вплив поліморфізмів в регіоні, що передує кодуючій ділянці гена Ppd-D1, на строки колосіння та цвітіння в колекційних зразках Aegilops tauschii Coss., донора геному D м'якої пшениці. Методи. Виділення ДНК, алель-специфічна ПЛР, електрофорез в поліакриламідному гелі, двохфакторний дисперсійний аналіз.
Результати. Згідно даних алель-специфічної ПЛР з праймерами до алелю Ppd-D1b, в колекційних зразках Ae. tauschii виявлено поліморфізм за довжиною в області, що передує кодуючій. В зразках – k-78, k-396, k-529,
k-531, k-1144, k-1162, k-1235, k-1273, k-1283 детектували фрагмент розміром 414 п.н., в зразках k-187, k-968,
k-2178 – фрагмент 429 п.н., а в зразках k-80, k-2358, Tetra tauschii – 453 п.н. Результати трирічного польового експерименту показали достовірний вплив зазначених поліморфізмів на час колосіння та цвітіння. Висновки. У генотипах досліджених зразків колекції Ae. tauschii при проведенні алель-специфічної ПЛР з праймерами до Ppd-D1b алелю детермінуються фрагменти ампліфікації розміром 414 п.н., 429 п.н. і 453 п.н. Алель Ppd-D1a в колекції Ae. tauschii не виявлений. Зразки егілопсів – носії інсерцій 24 + 15 п.н., у яких за допомогою алель-специфічної ПЛР детектували алель 453 п.н. – характеризувалися більш ранніми строками колосіння та зацвітання в окремі роки.

Ключові слова: реакція на фотоперіод, Ppd-D1 ген, Aegilops tauschiі Coss.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.