Актиноміцети ризосфери Juniperus excels Bield. – антагоністи фітопатогенної мікробіоти

С. І. Тістечок, В. Я. Сирватка, В. О. Федоренко, О. М. Громико

Анотація


Мета. Фітопатогенні мікроорганізми є однією з головних причин втрат врожайності у сільському господарстві. Метою наших досліджень була оцінка здатності штамів актиноміцетів, виділених із ризосфери ялівцю високого Juniperus excels Bield., пригнічувати ріст фітопатогенних бактерій і грибів. Методи. У роботі застосовано мікробіологічні методи для виділення актиноміцетів із ризосфери рослин та вивчення їхніх антибіотичних властивостей, зокрема метод подвійних культур. Результати. З ризосфери J. excelsa Bield. виділено 372 штами актиноміцетів. Більше 60% штамів є антагоністами хоча б одного з штамів фітопатогенних бактерій – представників родів Pseudomonas, Pectobacterium, Agrobacterium, Erwinia, Xanthomonas а 20,5% – штамів грибів родів Aspergillus, Alternaria, Fusarium, Botrytis. Виявлено штами актиноміцетів із широким спектром антибіотичних властивостей. Два штами були антагоністами всіх тест-культур. Серед них були штами (16,6%), які пригнічували ріст лише одного фітопатогена. Висновки. Штами актиноміцетів, виділені з ризосфери J. excelsa Bield., мають значний біотехнологічний потенціал як продуценти антимікробних сполук, здатних пригнічувати розвиток широкого кола фітопатогенних мікроорганізмів. Наші дослідження – це перший етап пошуку нових біопестицидів для контролю фітопатогенних захворювань рослин.

Ключові слова: актиноміцети, фітопатогени, біоконтроль.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.