Використання ДНК-маркерів для вивчення генетичного поліморфізму генотипів м’якої пшениці (Triticum aestivum Desf.) Азербайджану

Э. С. Гаджиев, З. И. Акпаров, Р. Т. Алиев, С. М. Бабаева, В. И. Иззатуллаева, М. А. Аббасов, А. Д. Мамедова

Анотація


Мета. Робота присвячена молекулярно-генетичній оціні генотипів 110 зразків м’якої пшениці з різних регіонів Азербайджану. Методи. Молекулярно-генетичний. Результати. Із застосуванням 8 ISSR маркерів рівень генетичного поліморфізму у вивчених генотипів становив 72 %. Висновки. Праймери UBC 112, UBC 841,
UBC 857 і UBC 873 були визначені як найбільш ефективні для ідентифікації зразків м’якої пшениці. Був обчислений індекс генетичної різноманітності для вивченої колекції, який дорівнював 0,91. Серед зразків багату генетичну різноманітність було встановлено для різновиду var. erythrospermum (ИГР = 0,90). У результаті аналізу GGE – біпілот була створена признакова колекція шляхом відбору 20 зразків м’якої пшениці з широкою генетичною варіацією. Генетично різні генотипи з позитивними господарсько-цінними ознаками, включені в створену признакову ко-колекцію, можуть бути використані для створення вихідного селекційного матеріалу з новими трансгресивного властивостями.

Ключові слова: Triticum aestivum Desf., генетичний поліморфізм, ISSR маркери.

Ключевые слова: Triticum aestivum Desf., генетический полиморфизм, ISSR маркеры.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.