Стійкість мікроорганізмів чорноземного ґрунту до розчинних сполук міді

О. А. Гаврилюк, В. М. Говоруха, О. Б. Таширев

Анотація


Мета. Визначення стійкості мікроорганізмів чорноземного ґрунту України до дії токсичної міді(II). Методи. Вміст мідь-резистентних мікроорганізмів у чорноземі визначали підрахунком колоній на твердому поживному середовищі, що містило Cu(II). Стійкість мікроорганізмів визначали культивуванням у концентраційному градієнті Сu2+. Результати. Показано, що в чорноземному ґрунті наявні мікроорганізми, що стійкі до токсичної міді у надвисоких концентраціях – 500 мг/л Сu2+ (розчин СuSO4) та 10000 мг/л Сu2+ (у комплексі з цитратом). Встановлено, що хелатування цитратом призводить до підвищення стійкості мікроорганізмів до Сu2+ у 20 разів. Визначено, що у природній екосистемі може існувати зникаюче мала кількість мікроорганізмів, що стійкі до токсичної міді у надвисоких концентраціях. Із підвищенням вмісту Сu2+ зменшується кількість життєздатних мікроорганізмів, що описується гіперболічною кривою. Висновки. Запропонований методологічний підхід не лише дозволяє виділити мідь-резистентні мікроорганізми з природних екосистем усіх географічних зон земної кулі, а й уникнути здійснення складних генетичних трансформацій із метою отримання перспективних генетично модифікованих штамів для подальшого використання у біотехнологіях очищення промислових стічних вод.

Ключові слова: мідь-резистентні мікроорганізми, чорноземний ґрунт України, диверсифіковане мікробне угруповання, природоохоронні біотехнології.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.