Визначення стійкості азотфіксувальних мікроорганізмів ґрунту Еквадору до токсичних металів (CrO42–, Ni2+, Cu2+)

О. Ю. Бєлікова, Н. А. Матвєєва, Л. С. Ястремська, О. Б. Таширев

Анотація


Мета. Метою роботи було визначення стійкості азотфіксувальних мікроорганізмів, ізольованих із ризосфери бромелії (Еквадор), до дії токсичних металів. Методи. Мікроорганізми ізолювали на поживному середовищі Ешбі. Отримані штами культивували на середовищі з Cu2+ (Cu(II) цитрат) від 50 до 500 мг/л за катіоном із кроком 50; Ni2+ (NiCl2)від 20 до 200 мг/л за катіоном із кроком 20; Cr (VI) (K2CrO4) від 20 до 100 мг/л за Cr (VI) з кроком 20. Ріст мікроорганізмів у присутності металів характеризували за максимально допустимою концентрацією (МДК) металів, тривалістю лаг-фази та кількістю колонієутворювальних одиниць (КУО) азотфіксувальних мікроорганізмів за збільшення концентрації токсичних металів. Результати. Виділено домінантні азотфіксувальні мікроорганізми, які є стійкими до токсичних металів (Cu2+, Ni2+, Cr(VI)) у високих концентраціях. Встановлені МДК для мікробних угруповань азотфіксаторів: 40 мг/л Cr(VI), 300 мг/л Cu2+ та 100 мг/л Ni2+. Висновки. Виділені домінантні азотфіксувальні мікроорганізми виявилися стійкими до токсичних металів (Cu2+, Ni2+, Cr(VI)) у концентраціях, які перевищують у 4–30 разів ушкоджуючі або бактерицидні концентрації для більшості відомих хемоорганотрофних мікроорганізмів природних екосистем.

Ключові слова: металрезистентність, азотфіксувальні мікроорганізми, Cu2+, Ni2+, Cr (VI).


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.