Аспекти дослідження багаторівневих механізмів адаптації людини до екстремальних умов Антарктики

Є. В. Моісеєнко, К. В. Розова, Р. І. Янчій

Анотація


Мета. Вивчення механізмів адаптації функцій організму, включаючи молекулярно-генетичний рівень, до екстремальних умов фахової діяльності в Антарктиці. Методи. Обстеження антарктичних зимівників за допомогою клінічних, функціональних, психологічних та молекулярно-генетичних методів дослідження. Результати. Встановлено негативну динаміку психоневрологічної симптоматики у зимівників, що диктує необхідність постійного удосконалення методики медико-психофізіологічного відбору, залучення додаткових технологій обстеження і тренінгу, а також подальших досліджень спрямованих на визначення біомаркерів, які чутливі до впливу тривалої експедиції в екстремальних умовах Антарктики. Алельний поліморфізм по гену HIF-1α впливає на гіпоксично індуковані зміни ультраструктури і функції клітин крові, що може слугувати маркером формування адаптивних реакцій. Висновки. Результати досліджень свідчать про те, що в системі профілактики патології антарктичних зимівників провідне значення має вивчення механізмів адаптації та дизадаптації на всіх рівнях функціонування організму, включаючи молекулярно генетичний. Результати досліджень на українській антарктичній станції можуть використовуватись у практичній медицині та враховуватись при формуванні пропозицій до удосконалення міжнародної системи безпечного перебування людини в Антарктиці.

Ключові слова: молекулярна генетика, психофізіологічний відбір, зимівники, Антарктика.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.