Асоціація поліморфізму Arg72Pro гена TP53 (rs1042522) з ризиком розвитку раку сечового міхура в Україні

Я. М. Міщук, Є. В. Харківська, С. В. Серга, С. Є. Шкляр, О. Е. Стаховський, Е. О. Стаховський, Ю. В. Вітрук, А. А. Кононенко, С. В. Демидов, Л. І. Остапченко, І. А. Козерецька

Анотація


Мета. Визначити частоту поліморфних варіантів гена TP53 серед хворих на рак сечового міхура (РСМ) та перевірити можливу асоціацію поліморфізму з ризиком раку. Методи. Генотипи в 72 кодоні гена TP53 визначали методом ПЛР із використанням алель-специфічних праймерів. Поліморфізм визначали у 114 хворих із діагнозом карцинома сечового міхура. Продукти ПЛР розділяли шляхом електрофорезу у 3% агарозному гелі. Результати. Розподіл генотипів становив: Arg/Arg – 59,6 % (n=68), Arg/Pro – 40,4% (n=46), Pro/Pro – 0% (n=0). Частоти генотипів серед хворих  (χ2=7,28, p=0,0007) не відповідали розподілу Харді-Вайнберга. Частоти генотипів значно відрізнялися між групою хворих та таким в популяції України. У групі хворих РСМ спостерігається більша частота генотипу Arg/Arg (F = 42,7, p < 0,05) і менша частота Arg/Pro (F = 40,9, p<0,05) у порівнянні з контролем. Висновки. Отримані нами дані дозволяють припустити, що генотип Arg/Arg асоційований із підвищеним ризиком розвитку раку сечового міхура в Україні (OR = 5,6, 95 % CI = 3,19 до 9,34, p < 0,0001).

Ключові слова: ген TP53, рак сечового міхура, поліморфізм Arg72Pro, популяція України.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.