Мікросателітні зміни та метилування гена RASSF1 у хворих на нирково-клітинний рак

Г. В. Дубровська, К. В. Онищенко, Л. В. Перета, О. В. Кашпарова, В. М. Григоренко, І. Я. Скрипкіна

Анотація


Мета. Все більшої актуальності набуває вивчення молекулярно-генетичних змін, що зумовлюють злоякісну трансформацію клітин і визначають біологічну поведінку пухлин як перспективних діагностичних і прогностичних маркерів. Метою дослідження було визначення статусу метилування і втрати гетерозиготності гена RASSF в злоякісних пухлинах нирки та оцінка можливості його застосування як клінічного маркера. Методи. Визначення алельного дисбалансу в локусі гена RASSF1 виконували з використанням високополіморфних маркерів D3S966, D3S1568 для раку нирки (РН) в парних зразках пухлинної і умовно нормальної тканини методом ПЛР, з подальшою детекцією продуктів ПЛР у поліакриламідному гелі. Епігенетичну мінливість промотора гена RASSF1A визначали за допомогою метил-специфічної ПЛР, для чого попередньо проводили бісульфітну обробку ДНК. Статистичну значущість відмінностей між досліджуваними групами аналізували за допомогою точного критерію Фішера та U-критерію. Результати. Проведені дослідження показали прогностичну значущість інактивації RASSF1A за РН. Ступінь метилування геномної ДНК гена RASSF1A склав 72%, а втрата гетерозиготності – близько 35,4%. Висновки. Отримані результати можуть свідчити про те, що ген RASSF1 може стати кандидатом для включення в прогностичну систему клінічного перебігу цього типу раку.

Ключові слова: рак нирки, епігенетичні зміни, метилування, втрата гетерозиготності, RASSF1.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.