Характеристика генетичного поліморфізму та цитологічне стабільності зразків Avena sativa L. і Avena sterilis L. та їх міжвидових гібридів

Е. А. Сычева, Н. И. Дробот, Е. Б. Бондаревич, Л. А. Соловей, С. П. Халецкий, Н. И. Дубовец

Анотація


Мета. Вивчення цитологічної стабільності і генетичного поліморфізму SSR-локусів у зразків Avena sativa L., Avena sterilis L. і їх міжвидових гібридів. Методи. Міжвидова гібридизація в поєднанні з цитологічним і молекулярно-генетичним аналізом. Результати. Вивчено генетичний поліморфізм за 6 SSR-локусами у 15 сортів Avena sativa L., 12 зразків Avena sterilis L. і отриманих на їх основі міжвидових гібридів. Виявлено високоінформативні (PIC від 0,57 до 0,89) SSR-маркери, які можуть бути використані для диференціації генетично близьких генотипів вівса. Результати цитологічного аналізу показали високий рівень бівалентного спарювання хромосом в метафазі I мейозу (97,0 до 99,86 %) у гібридів A. sativa × A. sterilis, а також наявність у них значної кількості клітин з мостами на стадії анафази I мейозу. Висновки. Високий рівень бівалентного спарювання хромосом і виявлення форм з високим мейотичним індексом свідчить про можливість створення цитологічно стабільних гібридів A. sativa × A. sterilis. Наявність у гібридів на стадії анафази I значної кількості клітин з мостами може бути непрямим підтвердженням обміну хроматином між батьківськими видами, що створює передумови для включення в геном A. sativa чужорідного генетичного матеріалу у вигляді транслокацій.

Ключові слова: Avena sativa L., Avena sterilis L., міжвидова гібридизація, цитологічна стабільність, SSR-маркери.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.