Голова відділення

Лях
Віктор Олексійович

тел.: (061) 289-12-04

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Запорізького національного університету МОН України.

Створив наукові школи з пилкової селекції та мутагенезу олійних культур. Має більш ніж 200 наукових праць, 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та сорти рослин. Також очолює Запорізьке відділення Українського товариства фізіологів рослин. Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій зі спеціальності 03.00.15 — «генетика» при Селекційно-генетичному інституті УААН (м. Одеса) та Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ).

Секретар відділення

Ведмедєва
Катерина Владиславівна

 

Кандидат біологічних наук, завідувачка сектору генетичних ресурсів та інтродукції Інституту олійних культур УААН.

Має 35 опублікованих наукових праць та 2 авторські свідоцтва на сорти рослин. Сфера наукових інтересів охоплює генетику та селекцію соняшнику та мало поширених олійних культур. Приймає активну участь у проведенні координаційних нарад інституту з НТП «Селекція олійних культур». На даний час Ведмедєва К.В. працює над наступними НТП:

  • «Генетичні системи комплексних ознак адаптивності сільськогосподарських культур» — за завданням «Вивчити генетику ознак морфотипу рослин соняшнику та їх вплив на основні господарсько-цінні ознаки»;
  • «Генетичні ресурси рослин» — за завданням «Сформувати базові та ознакові колекції соняшнику та інших олійних культур»;
  • НТП «Біосировина» за темою «Дослідити генетичне різноманіття олійних культур України за продуктивністю, агрономічними ознаками, вмістом та показниками якості олії і виділити кращі продуценти олійної біосировини для конкретних грунтово-кліматичних зон вирощування».

Структура відділення

До складу відділення входять фахівці наступних наукових та учбових закладів Запорізької області:

  • Інститут олійних культур УААН (м. Запоріжжя)
  • Інститут зрошуваного садівництва УААН (м. Мелітополь)
  • Запорізький національний університет
  • Мелітопольский державний педагогіний університет
  • Розівська дослідна станція (пмт Розівка, Розівського району Запорізької області)
  • Таврійська державна агротехнічна академія (м. Мелітополь).