На 2012 рік до складу Товариства входить 1410 осіб, які об’єднує 25 відділень: Асканійське, Вінницьке, Волинське, Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Закарпатське, Запорізьке, Івано-Франківське, Київське міське, Київське обласне, Кримське, Львівське, Луганське, Миколаївське, Подільське, Полтавське, Сумське, Тернопільське, Харківське, Херсонське, Хмельницьке, Черкаське, Чернівецьке, Чернігівське. Роботу Полтавського та Чернігівського відділень УТГіС поновлено у 2012 році. Первинні осередки Товариства створено у 42 науково-дослідних і навчальних установах, тобто практично в усіх учбових і науково-дослідних установах, де проводяться селекційно-генетичні дослідження. Серед цих установ – 15 вузів, 10 науково-дослідних установ НАН України, 13 науково-дослідних установ НААН України, 4 осередки НАМН України. Особливо значним було поповнення кількісного складу Товариства за рахунок працівників закладів НАН України та НААН (84 особи).

Товариство має потужний науковий потенціал – серед його членів 35 академіків та членів-кореспондентів НАН, НААН та НАМН України. Переважна частина висококваліфікованих наукових кадрів зосереджена у великих відділеннях: Київському міському, Харківському, Львівському, Одеському, Київському обласному. Аналіз кадрового складу УТГіС показав, що серед його членів 7 академіків НАН України та 10 НААН України, 6 чл.-кор. НАНУ та 10 НААН, 2 чл.-кор. НАМН України, 79 докторів та 277 кандидатів наук.

Так, Київське міське відділення нараховує понад 270 членів, які працюють у 12 первинних організаціях, Харківське – 218 осіб у 14 первинних організаціях, Львівське – 86 осіб у 6 первинних організаціях. Є ряд малих відділень, які мають дві-три первинних організації: Волинське, Хмельницьке відділення, або всі члени регіонального Товариства є співробітниками однієї установи – Асканійське, Донецьке. Практикуються залучення до членства студентів старших курсів вузів (Київське міське, Луганське, Черкаське, Харківське, Чернівецьке відділення). Члени товариства плідно працюють з молоддю. Велика увага приділяється участі у роботі Малої Академії Наук. Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру та аспірантуру.