Некролог, НІКОЛАЙЧУК Віталій Іванович

 

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова з сумом та почуттям глибокої скорботи повідомляє, що 30 червня 2021 р. перестало битися серце доктора біологічних наук, професора Ужгородського національного університету Ніколайчука Віталія Івановича. Він помер за день до свого 70-річчя. Віталій Іванович протягом багатьох років очолював Закарпатське відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова та був активним членом Товариства

Із 1989 по 2010 рр. працював деканом біологічного факультету, з 1988 по 2018 рр. – завідувачем кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології УжНУ.

Із 2001 року – член Експертної ради з біологічних наук ВАК України. За багаторічну роботу з підготовки студентів отримав звання «Відмінник освіти України», а також нагороду Ярослава Мудрого. У 2005 році став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. 

За створення генетичної школи та розробку нових напрямів наукових досліджень у селекції кормових культур у 2000 році йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

Віталій Іванович був академіком Академії наук вищої освіти України, Почесним академіком Угорської академії наук, Заслуженим професором Ужгородського національного університету.

Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Віталія Івановича та висловлюємо щирі співчуття. 

 

Президія Українського товариства генетиків
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

XVI Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

Вельмишановні колеги!

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова інформує, що об’єднана XV і XVІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» відбудеться 20–25 вересня 2021 р. у м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область (Україна). Детальну інформацію можна знайти в інформаційному листі №2.

Наукову роботу конференції планується організувати і провести за наступними напрямами:

 1. Еволюція геномів у природі та експерименті
 2. Загальна та популяційна генетика
 3. Молекулярна генетика та геноміка
 4. Цитогенетика
 5. Прикладна генетика і селекція
 6. Генетика людини та медична генетика
 7. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
 8. Молекулярні та клітинні біотехнології
 9. Екогенетика
 10. Біоінформатика та комп’ютерна біологія
 11. Історія біології, питання викладання генетики, селекції та еволюційної теорії

Завантажити Інформаційний лист № 1

Завантажити Інформаційний лист № 2


    Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова (УТГіС)  є  всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах фахівців. які беруть участь у науково - дослідницькій, педагогічній та практичній діяльності у галузі генетики,  селекції, біотехнології  та суміжних наук.

    Основною метою  роботи  УТГіС  є сприяння професійній та науковій  діяльності  спеціалістів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики.   Найважливішими завданнями Товариства є  сприяння підготовці наукових кадрів, підвищенню їх кваліфікації,  розширенню і поглибленню  фахових знань, а також сприяння у встановленні та розвитку міжнародних наукових зв’язків.

    Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова  засноване у березні 1967 р. Найвищий керівний орган Товариства – з’їзд, який обирає Раду. Рада обирає президента УТГіС, віце-президентів, ученого секретаря, президію, призначає скарбника.  За час існування відбулося 9 з’їздів УТГіС (1967, 1971, 1976, 1981, 1986, 1992, 2002, 2007, 2012). Першим президентом Товариства  був  д-р біол. наук, професор  П.К. Шкварніков, від 1976 р. –  д-р с.-г. наук, професор, академік НАН України  і УААН  О.О.Созінов, від 1986 р. –  д-р біол. наук, професор,  академік НАН України   В.В.Моргун, від 2002 р. – д-р с.-г. наук, професор, академік  УААН  М.В. Роїк, від 2007 р. – д-р біол. наук, професор,  чл.-кор. НАН України В.А. Кунах.

    У 2012 році  Товариство налічує близько 1500 членів, об’єднаних у 25 регіональних відділень: Асканійське, Вінницьке, Волинське, Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Закарпатське, Запорізьке, Івано-Франківське, Київське міське, Київське обласне, Кримське, Львівське, Луганське, Миколаївське, Подільське, Полтавське, Сумське, Тернопільське, Харківське, Херсонське, Хмельницьке, Черкаське, Чернівецьке, Чернігівське.

    Із 2003 року Товариство видає науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», який висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямів біології, медичних і сільськогосподарських наук. Періодичність видання – 2 номери в рік. Журнал включено до оновленого переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21 грудня 2015 р.).

    Згідно Статуту Товариства індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці, що досягли повноліття, мають вищу освіту, чия професійна діяльність пов’язана з генетикою та селекцією, які працювали за спеціальністю не менше року, визнають Статут Товариства, регулярно сплачують членські внески та активно сприяють виконанню статутних завдань Товариства, не визнані судом недієздатними.
    Членство в Товаристві є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Товариства.

    Вступний внесок, що супроводжується видачею членського квитка і значка, становить 100 грн.
На 2020 рік розмір річних членських внесків в УТГіС становить:
Для працівників науки і освіти
    для докторів наук – 100 грн,
    для кандидатів наук – 80 грн;
    для співробітників без наукового ступеня і аспірантів – 50 грн;
    для студентів – 30 грн
Для інших громадян України й іноземних громадян - 100 грн.