Національна академія наук України
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова
Виходить двічі на рік • Київ • ISSN 2415-3680 (Online), ISSN 1810-7834 (Print)

Окремі випуски з 2013 р.

Архів випусків зa 2007-2012 рр.

Правила для авторів

Редакційна колегія

Головний редактор:
Кунах В. А. – доктор біол. наук, член-кор. НАНУ

Заступники головного редактора:
Блюм Я. Б. – доктор біол. наук, професор, акад. НАН України,
Дробик Н.М. – доктор біол. наук, професор
Ковтун С.І. - доктор сільгосп. наук, професор, акад. НААН України


Андрєєв І.О. – канд. біол. наук, с.н.с.,
Вагин Ю.В. - доктор біол. наук,
Волков Р. А. – доктор біол. наук, професор,
Волкова Н.Е. - доктор біол. наук, с.н.с., Горовенко Н. Г. – доктор мед. наук, член-кор. НАМНУ,
Дубровна О. В. – доктор біол. наук,
Єльська Г. В. – доктор біол. наук, академік НАНУ,
Ємець А.І. - доктор біол. наук, професор, член-кор. НАНУ,
Карпова І.С. – доктор біол. наук;
Козерецька І.А. – доктор біол. наук, доцент,
Кордюм В.А. – д-р біол. наук, член-кор. НАНУ; академік НАМН України;
Корнелюк О. І. – доктор біол. наук, член-кор. НАНУ,
Кравченко В.А. - доктор біол. наук, академік НААНУ,
Кучук М. В. – доктор біол. наук, член-кор. НАНУ, Лукаш Л. Л. – доктор біол. наук, професор,
Михайлов В. Г. – доктор с.-г. наук, член-кор. НААНУ,
Налєскіна Л. А. – доктор мед. наук,
Пілінська М. А. – доктор мед. наук, професор,
Радченко В.Г. – доктор біол. наук, академік НАНУ,
Рубан С.Ю. – доктор с.-г. наук, член-кор. НААНУ,
Телегєєв Г.Д. - доктор біол. наук,
Терновська Т. К. – доктор біол. наук, професор,
Тищенко О.М. – доктор біол. наук,
Товкач Ф.І. - доктор біол. наук, член-кор. НАНУ,
Федоренко В. О. – доктор біол. наук, професор,
Чеботар С.В. - доктор біол. наук, с.н.с., член-кор. НААНУ.


Науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» заснований у 2003 році Українським товариством генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Журнал висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук. Важливе місце в журналі займають питання та шляхи практичного використання досягнень генетики, селекції і біотехнології у сільському господарстві, медицині та деяких галузях промисловості, зокрема біотехнологічної. На його сторінках друкуються матеріали експериментальних досліджень, оглядові та практичні статті про клітинні та молекулярні основи сучасної біотехнології, генетичної інженерії та генної терапії; молекулярні основи спадковості і мінливості організмів; проблеми і методи регуляції спадкової мінливості та реалізації генетичної інформації; останні досягнення в галузі як теоретичних основ селекції, так і її практичних досягнень тощо.

З метою подальшого розвитку в країні генетичних, селекційних і біотехнологічних досягнень, надання допомоги вченим і практикам-селекціонерам, медикам у галузі цих досліджень журнал приділяє значну увагу новим напрямкам та методам генетичних, селекційних і біотехнологічних досліджень, інформує про з’їзди, конференції та наради із зазначених питань, розміщує рецензії та інформацію про нові наукові видання. Значне місце в журналі надається висвітленню завдань впровадження генетично-селекційних і біотехнологічних методів у практику селекційної роботи з тваринами, рослинами і мікроорганізмами, використання генетичних і генно-інженерних методів у галузі генетики людини, а також ефективності цих методів. На сторінках журналу розміщується інформація про найважливіші події з життя УТГіС ім. М.І. Вавилова, про діяльність президії та обласних відділень товариства, а також про найважливіші успіхи і досягнення членів товариства.

«Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» розрахований на біологів, біотехнологів, медиків, селекціонерів, наукових працівників, викладачів і студентів університетів, сільськогосподарських, медичних і педагогічних вищих закладів освіти, а також спеціалістів – селекціонерів, біотехнологів та медичних генетиків.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20935-10735ПР від 29 серпня 2014 р.

Адреса редакції:
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Академіка Заболотного, 150, Київ 03680. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.