Національна академія наук України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія медичних наук України
Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова

Збірник наукових праць

Дивитись окремі випуски 

 

Редакційна колегія

Кунах В.А. – д-р біол. наук, чл.-кор. НАНУ (головний редактор);
Дубровна О.В. – д-р біол. наук (заст. головного редактора);
Блюм Я.Б. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Вагіна І.М. – канд. біол.наук;
Єльська Г.В. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Кучук М.В. – д-р біол. наук, чл.-кор. НАНУ;
Лялько І.І. – канд. біол. наук;
Лукаш Л.Л. – д-р біол. наук;
Малюта С.С. –  д-р біол. наук, чл.-кор. НАНУ;
Михайлов В.Г. – д-р с.-г. наук, чл.-кор. НААНУ;
Моргун В.В. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Сиволап Ю.М. – д-р біол. наук, академік НААНУ;
Созінов О.О. – д-р с.-г. наук, академік НАНУ, академік НААНУ.

Збірник представляє наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для даного видання. В оглядових, теоретичних і експериментальних статтях наведено дані з основних напрямів генетики, селекції та біотехнології різних організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів); загальної, молекулярної, біохімічної, медичної, екологічної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів. Висвітлено також актуальні питання використання ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики.
Для спеціалістів у галузі генетики, селекції, біотехнології, екології, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.