Голова Черкаського відділення УТГіС ім. М.І. Вавилова

Опалко
Анатолій Іванович

тел.: +38 04744 363 19
моб.: +38 09827 397 43
моб.: +38 05061 168 81
факс: +38 04744 372 94


професор, провідний науковий співробітник відділу генетики, селекції та репродуктивної біології Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Член УТГіС ім. М.І. Вавилова з 1969 р.

Вперше сформулював поняття загальної і специфічної антропоадаптивності рослинництва. Розробляє наукові основи теорії антропоадаптивності окремих культурних рослин, на підставі чого сформував напрями й методи селекції на опірність проти антропічних навантажень та здатність задовольняти специфічні комплекси потреб людини стосовно технологічності і якості нових сортів. Разом з послідовниками розробляє теоретичні основи моделювання регенераційних процесів у представників багаторічних деревних рослин in vivo та in vitro. За результатами досліджень одноосібно і в співавторстві опублікував понад 350 наукових і методичних праць, в тім числі близько 40 статей у провідних зарубіжних виданнях англійською, французькою і польською мовами, з яких близько 20 у виданнях включених у міжнародні наукометричні бази Scopus та Web of Sciences. Титульний автор першого в Україні підручника «Селекція плодових і овочевих культур», трьох посібників, довідника з насінництва та отримав близько 20 патентів і авторських свідоцтв на сорти рослин, зокрема пшениці озимої Поліська 85 і Щедра Полісся; груші Бере Десятова й Уманська ювілейна; фундука Софіївський 2 і Софіївський 15 та хурми Дар Софіївки.

Його наукова й викладацька діяльність відзначена Премією НАН України імені М.Г. Холодного за видатні наукові роботи в галузі ботаніки, фізіології та екології рослин, відомчою нагородою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти» та почесним знаком Національної академії наук України «За наукові досягнення».

А. І. Опалко — член редколегій журналів «Journal of Native and Alien Plant Studies» та «The International Journal of Plant Reproductive Biology"; декількох українських біологічних і сільськогосподарських наукових збірників, а у 2013–2019 рр. був співредактором п’яти книг, виданих американо-канадським видавництвом Apple Academic Press.

Секретар відділення

Сержук
Олександр Петрович


тел.: +38 04744 341 63
моб.: +38 09793 549 19

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва.
Член УТГіС ім. М.І. Вавилова з 2002 р.

Сфера наукових інтересів охоплює генетику, селекцію та біотехнологію нетрадиційних плодових культур. Вперше виконав оцінку ряду видів і сортів глоду за господарсько-цінними ознаками для умов Подільсько-Придніпровського краю лісостепової зони України. Удосконалив методи створення вихідного матеріалу для селекції плодових, лікарських і декоративних сортів глоду. З’ясував умови зав’язування насіння від вільного запилення, інбридингу і контрольованих міжвидових схрещувань та визначив рівні самонесумісності різних генотипів. Розробив наукові засади пророщування гібридного насіння глоду in vitro на модифікованому живильному середовищі у рік схрещування. Відпрацював техніку прискореного розмноження in vitro найбільш цінного вихідного селекційного матеріалу, а також обґрунтував економічно-доцільну технологію вирощування садивного матеріалу глоду з включенням біотехнологічної ланки.

Читає навчальні курси: «Генетика», «Основи біотехнології рослин», «Екологічні біотехнології», «Екологічна та адаптивна селекція», «Екологічні принципи насінництва сільськогосподарських культур», «Сучасні методи селекційних досліджень», «Імунітет рослин та селекція на стійкість».

Титульний автор колективної монографії «Селекція глоду в Україні» та близько 70 наукових і методичних праць, дві з яких у виданнях включених у міжнародні наукометричні бази Scopus та Web of Sciences, 5 патентів на корисну модель.

О. П. Сержук — член редколегій (відповідальний секретар) декількох сільськогосподарських наукових збірників.

Структура Черкаського відділення УТГіС

До складу відділення входять фахівці наступних наукових та навчальних закладів Черкаської області:

У 2010 році до складу відділення було прийнято осередок Всеросійського НДІ цукрового буряку і цукру ім. А.Л. Мазлумова (cмт. Рамонь, Воронезької області, Росія).