Наукові дослідження в галузі генетики дрозофіли

Наукові дослідження в галузі генетики Drosophila melanogaster у Львівському національному університеті імені Івана Франка проводяться з часу заснування кафедри генетики (1976 р.). Під керівництвом доц. Белоконь О.М. розпочалися роботи по виявленню змін низки ген-ензимних систем в онтогенезі дрозофіли за дії променевого ураження та деяких хімічних речовин, а також за впливу природних антиоксидантів та їхніх комплексів. У 1990 році доц. Максимів Д.В. і доц. Черник Я.І. започаткували дослідження молекулярно-генетичних механізмів дестабілізації геному в процесі старіння та за дії екстремальних чинників фізичної і хімічної природи. Матеріалом були лабораторні лінії та природні популяції дрозофіли з районів ЧАЕС. У 1997–2000 рр. виконувалася науково-дослідна робота за проектом INTAS-Україна 96-1439 “Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли” (науковий керівник доц. Черник Я.І.) у співпраці з Університетом м. Базеля, Швейцарія, (проф. Г. Райчарт). Дослідження в рамках міжнародного проекту CRDF UKB 1-2646-LV-05 “Дрозофіла як модельна система м’язової дистрофії: молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу” проводилися з 2005 по 2008 р. (наук. керівник доц. Черник Я.І.) у співпраці з Університетом Дж. Вашингтона, м.Сіетл, США (проф. Х. Рахуола-Бейкер).

На даний час науково-дослідна робота проводиться згідно тематики “Генетичний контроль нейродегенерацій мозку і м’язових дистрофій у D.melanogaster та вивчення мутагенної активності харчових ароматизаторів з використанням про- та еукаріотичних тест-систем” (№ державної реєстрації 0110U003145, виконується в межах робочого часу).

Наукові дослідження в галузі нейрогенетики проводяться у співпраці з доц. Степаненко Л.В. (кафедра психіатрії, психології та сексології Львівського медичного університету ім. Д. Галицького), проф. К. Фішбахом (Фрайбургський університет, м. Фрайбург, Німеччина), ст. наук. співр. Саранцевою С.В. (Петербургський інститут ядерної фізики ім. Б.П. Константінова, Гатчина, Росія) та доц. Козерецькою І.А. (кафедра генетики та молекулярної біології Київського національного університету ім. Т. Шевченка); з проф. Макаренком О.М. (Інститут фармакології і токсикології АМН України) на модельній тест-системі D.melanogaster апробується вплив біологічно активних речовин і фармакологічних засобів; з проф. Лівшиць Л.А. (відділ медичної генетики Інституту молекулярної біології та генетики НАН України) вивчається спектр і природа мутацій, що спричинюють важкі моногенні захворювання людини, та розробляються методологічні основи виявлення цих мутацій; з проф. Щербатою Г.Р. (Інститут біофізичної хімії Макса Планка, м. Геттінген, Німеччина) ведуться спільні дослідження по виявленню причин та механізмів міопатій.

За 1976–2012 рр. за результатами наукової роботи на дрозофілі опубліковано понад 250 наукових праць, з яких близько 80 – статті у фахових виданнях.

За матеріалами проведених досліджень захистили кандидатські дисертації: Максимів Д.В., Черник Я.І., Боднар Л.С., Щербата Г.Р., Бобак Я.П., Голуб Н.Я., Матійців Н.П., Щербакова О.В., Яценко А.С., Кучеренко М.М., Рішко В.М. Підготовлена до захисту робота Могиляк І.І. Працює над виконанням дисертаційної роботи аспірант Труш О.І.

Основні результати наукових досліджень використовуються у лекційних курсах дисциплін спеціалізації “Генетичний аналіз“, “Цитогенетика“, “Молекулярні механізми генетичних процесів“, “Генетика еукаріот“, “Регулювання активності генів“, “Генетика онтогенезу“, “Мутагенез і репарація“, а методичні розробки впроваджено у великий практикум з генетики дрозофіли.