X з’їзд УТГіС ім. М.І. Вавилова та XII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

Вельмишановні колеги!

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує Вас взяти участь у роботі X з’їзду УТГіС ім. М.І. Вавилова, а також асоційованої із з’їздом XII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», що відбудуться 2–6 жовтня 2017 р. у м. Умань (Черкаська область, Україна).

Детальніше...

Завантажити Інформаційний лист №1


Міжнародна наукова конференція «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин», що відбудеться 12 вересня 2017 року на базі Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, м.Одеса, Україна.

Детальніше...

Завантажити Інформаційний лист №1


І інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин - від молекули до сорту»

Вельмишановні колеги!

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення та Рада молодих вчених СГІ-НЦНС запрошують Вас взяти участь у роботі І інтернет-конференції молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин - від молекули до сорту», присвяченої 130-річчю з дня народження М.І. Вавилова, що відбудеться 7 серпня 2017 року.

Детальніше...

Завантажити Інформаційний лист №1


Нові наукові видання

Шановні колеги!

Видано монографію доктора біол. наук, професора, чл.-кор. НАН України В.А. Кунаха "Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин"

Детальніше...


    Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова (УТГіС)  є  всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах фахівців. які беруть участь у науково - дослідницькій, педагогічній та практичній діяльності у галузі генетики,  селекції, біотехнології  та суміжних наук.

    Основною метою  роботи  УТГіС  є сприяння професійній та науковій  діяльності  спеціалістів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики.   Найважливішими завданнями Товариства є  сприяння підготовці наукових кадрів, підвищенню їх кваліфікації,  розширенню і поглибленню  фахових знань, а також сприяння у встановленні та розвитку міжнародних наукових зв’язків.

    Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова  засноване у березні 1967 р. Найвищий керівний орган Товариства – з’їзд, який обирає Раду. Рада обирає президента УТГіС, віце-президентів, ученого секретаря, президію, призначає скарбника.  За час існування відбулося 9 з’їздів УТГіС (1967, 1971, 1976, 1981, 1986, 1992, 2002, 2007, 2012). Першим президентом Товариства  був  д-р біол. наук, професор  П.К. Шкварніков, від 1976 р. –  д-р с.-г. наук, професор, академік НАН України  і УААН  О.О.Созінов, від 1986 р. –  д-р біол. наук, професор,  академік НАН України   В.В.Моргун, від 2002 р. – д-р с.-г. наук, професор, академік  УААН  М.В. Роїк, від 2007 р. – д-р біол. наук, професор,  чл.-кор. НАН України В.А. Кунах.

    У 2012 році  Товариство налічує близько 1500 членів, об’єднаних у 25 регіональних відділень: Асканійське, Вінницьке, Волинське, Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Закарпатське, Запорізьке, Івано-Франківське, Київське міське, Київське обласне, Кримське, Львівське, Луганське, Миколаївське, Подільське, Полтавське, Сумське, Тернопільське, Харківське, Херсонське, Хмельницьке, Черкаське, Чернівецьке, Чернігівське.

    Із 2003 року товаривство видає науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», який висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямів біології, медичних і сільськогосподарських наук. Періодичність видання – 2 номери в рік. Журнал включено до оновленого переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21 грудня 2015 р.).