XVIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

Вельмишановні колеги!

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує Вас взяти участь у роботі XVІІІ-ї Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 50-річчю від часу заснування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. У рамках конференції планується провести також VІІІ симпозіум «Геном рослин». Конференцію заплановано провести у вересні 2023 р. у Києві на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Точну дату і формат проведення конференції буде повідомлено у наступному інформаційному листі. Співорганізаторами заходів разом з УТГіС ім. М.І. Вавилова є Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» та Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України.

Терміни подання матеріалів подовжено до 15 квітня.

Детальніше про XVII Міжнародну наукову конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів»

Завантажити Інформаційний лист №1

 

Президент Українського товариства генетиків і селекціонерів

 


Кунах

Віктор Анатолійович

тел.: (044) 526-07-98
факс: (044) 526-07-59
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1946 р.н., доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), премії ім. В.Я. Юр’єва НАН України (2002) та премії ім. М.Г. Холодного НАН України (2007).

Ключовий напрям наукових досліджень Віктора Анатолійовича — вивчення геному рослин, закономірностей його стабільності та мінливості у природі та експерименті, зокрема, вивчення особливостей, причин, механізмів та шляхів регуляції структурно-функціональної мінливості геному в клітинних популяціях in vivo та in vitro і розробка на цій основі генетичних основ біотехнології рослин. Його основні праці присвячено вивченню геномної та епігеномної мінливості у процесах дедиференціювання та диференціювання клітин, установленню закономірностей перебігу процесів геномної мінливості та добору в клітинних популяціях, як основи пластинчості та адаптивності організмів, пошуку шляхів регуляції мінливості у популяціях культивованих клітин і створенню на цій основі високопродуктивних клітинних штамів — продуцентів біологічно активних речовин рослинного походження, насамперед лікарських речовин (фітопрепаратів).

Основні дослідження останніх років присвячені вивченню молекулярно-генетичного поліморфізму природних популяцій рослин, що зростають у різних, перш за все екстремальних умовах, дослідженню ролі та внеску пластичності геному у процеси адаптації як угруповань, так і окремих організмів до змінних, у тому числі стресових, умов зростання. розробляє новий напрям - клітинна геноміка рослин. В.А. Кунах разом з колегами створив кілька десятків унікальних клітинних штамів цінних лікарських рослин, передовсім рідкісних, тропічних і тих, що нині вже зникають. Зокрема, за ініціативою дослідника створені та впроваджені у промислове виробництво перші у світі високопродуктивні клітинні штами раувольфії зміїної (джерело протиаритмічного алкалоїду аймаліну), клітинні штами женьшеню, родіоли рожевої, унгернії Віктора тощо.

Перу Віктора Анатолійовича належать монографії «Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи» (2005), «Розвиток генетики в Україні» (2009), «Онтогенетическая пластичность генома, как основа адаптивности растений» (2011), він є співавтором підручника для студентів ВНЗ «Біотехнологія рослин» (2003), чотирьох томів із серії монографій «Biotechnology in Agriculture and Forestry», Springer (1989, 1994, 1996, 1998), монографії «Aneuploidy. Part B: Induction and Test Systems», Alan R. Liss. Inc., N-Y. (1988) та ін. Всього він опублікував понад 400 наукових праць і запатентував 38 винаходів у галузі клітинної селекції та біотехнології рослин.

В.А. Кунах — головний редактор науково-практичного журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» і періодичних збірників наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» та «Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології», член редколегії журналів «Цитология и генетика», «Biopolymers and Cells», «Физиология и биохимия культурных растений», «Proceedings of the Latvian Academy of Sciences», «Biotechnologia acta» та ін., член Міжвідомчої наукової ради НАН України та УААН з проблем агропромислового комплексу, двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій та ін. Під його керівництвом виконано 4 докторських та 21 кандидатська дисертація.