Голова відділення

Вировець
Вячеслав Гаврилович

доктор сільськогосподарських наук, професор,
головний науковий співробітник
відділу селекції і насінництва конопель
Інституту луб'яних культур НААН України

Інститут луб’яних культур НААН України,
вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400
тел.: +38 097 3012909; +38 099 943­69­31, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народився 5 березня 1937 р. у селі Іскрисківщина Білопільського району Сумської області. Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва у 1964 р.

З 1964 р. беззмінно працює в Інституті луб’яних культур НААН, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника, аспіранта до завідувача та головного наукового співробітника відділу селекції і насінництва конопель. У 1981–1987 рр. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи.

У 1971 р. у Всесоюзному інституті рослинництва ім. М.І. Вавилова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук «Изучение продуктивности различных репродукций семян конопли». У 1992 р. в Інституті цукрових буряків УААН захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук «Создание высокопродуктивных сортов конопли, не обладающих наркотической активностью». У 2000 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «селекція і насінництво».

Видатний учений світового рівня у галузі селекції і насінництва високопродуктивних конопель без психотропних властивостей. З 1973 р. саме під його керівництвом і безпосередньою участю започатковано новий унікальний у світовій практиці напрям селекції на зниження вмісту канабіноїдних сполук та вперше створено безнаркотичні сорти конопель.

Автор близько 230 наукових праць, у т.ч. у співавторстві монографії «Коноплі» (2011), одноосібно монографії «Селекция ненаркотической посевной конопли» (2015), 16 авторських свідоцтв на сорти рослин конопель, що нині поширені у багатьох країнах світу, та 11 патентів на винаходи і корисні моделі.

Створив справжню наукову школу селекціонерів: під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій і 2 докторські. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН і Сумському національному аграрному університеті). Редагує збірник наукових праць «Луб’яні та технічні культури».

Лауреат премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці» 2006 р. Нагороджений численними медалями, відзнаками та почесними грамотами.

 

Секретар відділення

Міщенко
Сергій Володимирович

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель
Інституту луб'яних культур НААН України.

Коло наукових інтересів: селекція, генетика статі та формування канабіноїдних сполук, культура invitro, інбридинг і гетерозис у однодомних конопель.

Автор близько 100 наукових праць. У 2014–2016 рр. призначена стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 
 

 

Структура відділення

До складу відділення входять співробітники наступних наукових установ та вишів: