ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ ПРЕЗИДІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕНЕТИКІВ І СЕЛЕКЦІОНЕРІВ
ім. М.І. ВАВИЛОВА

Президія Товариства постановою від 17 вересня 2012 р. за підсумками роботи у період між VIII і IX з’їздами (2007-2012 рр.) нагородила найактивніших членів, визначних генетиків, селекціонерів та біотехнологів Почесною грамотою «За активну участь у роботі Товариства, багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у науковій діяльності».

Почесні грамоти були вручені на IX з’їзді Товариства 25 вересня 2012 р.

Список нагороджених:

  • Андрєєв І.О. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ
  • Атраментова Л.О. – д-р біол. наук, професор, Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, м. Харків
  • Бавол А.В. – канд. біол. наук, м.н.с., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ
  • Білінська О.В. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, м. Харків
  • Блюм Я.Б. – д-р біол. наук, професор, академік НАН України, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», м. Київ
  • Бублик О.М. – канд. біол. наук, н. сп., Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ
  • Бурденюк-Тарасевич Л.А. – д-р с.-г. наук, гол. н. сп., Білоцерківське відділення Ін-ту цукрових буряків УААН, м. Біла Церква, Київська область
  • Вагіна І.В. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Васильківський С.П. – д-р с.-г. наук, професор, Білоцерківський національний аграрний ун-т, м. Біла Церква, Київська область
  • Волков Р.А. – д-р біол. наук, професор, Чернівецький національний ун-т імені Ю. Федьковича, м. Чернівці
  • Герасименко І.М. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ
  • Гродзинський Д.М. – д-р біол. наук, професор, академік НАН України, Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ
  • Дубровна О.В. – д-р біол. наук, ст. н. сп., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ
  • Дробик Н.М. – д-р біол. наук, професор, Тернопільський національний педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
  • Карпова І.С. – д-р біол. наук, ст. н. сп., Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Козерецька І.А. – канд. біол. наук, доцент, Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, м. Київ
  • Комісаренко А.Г. – мол. н. сп., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ
  • Коновалов В.С. – д-р біол. наук, професор, гол. наук. сп., Ін-т розведення і генетики тварин НААН України, Київська обл.
  • Кунах В.А. – д-р біол. наук, професор, чл.-кор. НАН України, Ін-т молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
  • Кучук М.В. – д-р біол. наук, професор, чл.-кор. НАН України, Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
  • Лукаш Л.Л. – д-р біол. наук, професор, Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Лялько І.І. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ
  • Малюта С.С. – д-р біол. наук, професор, чл.-кор. НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ
  • Митрофанова О.В. – д-р біол. наук, професор, Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр, м. Ялта, Автономна Республіка Крим
  • Митрофанова І. В. – д-р біол. наук,  Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр, м. Ялта, Автономна Республіка Крим; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, м. Ялта, Автономна Республіка Крим
  • Михальська С.І. – канд. біол. наук, н. сп., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ
  • Михайлов В.Г. – д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН України, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київська область
  • Мамалига В.С. – канд. с.-г. наук, професор, Вінницький аграрний ун-т, м. Вінниця
  • Моргун В. В. – д-р біол. наук, професор, академік НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, м. Київ
  • Новак Т.В. – канд. с.-г. наук, доцент, Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • Опалко А. І. – канд. с.-г. наук, доцент, Національний дендропарк «Софіївка», м. Умань, Черкаська область
  • Підпала О. В. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Пілінська М.А. – д-р мед. наук, професор, Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", м. Київ
  • Радченко В.Г. – д-р біол. наук, професор, академік НАН України, Державна наукова установа "Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу", м. Київ
  • Сиволап Ю.М. – д-р біол. наук, професор, академік НААН України, Селекційно-генетичний Ін-т – Національний центр насінництва та сортовивчення НААН України, м. Одеса
  • Созінов О.О. – д-р с.-г. наук, професор, академік НАН України, академік НААН України, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», м. Київ
  • Терновська Т.К. – д-р. біол. наук, професор, Національний ун-т «Києво-Могилянська академія», м. Київ
  • Тищенко О.М. – д-р біол. наук, ст. н. сп., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ
  • Федоренко В.О. – д-р біол. наук, професор, Львівський національний ун-т імені Івана Франка, м. Львів
  • Федота О.М.  –д-р біол. н., Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, м. Харків
  • Хохлов А.М. – д-р с.-г. наук, професор, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
  • Шелудько Ю.В. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ
  • Ахтемова Г.А. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Державна наукова установа «Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології», м. Санкт-Петербург, Росія (Росія)
  • Жуков В.О. – канд. біол. наук, ст. н. сп.,  Державна наукова установа «Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології», м. Санкт-Петербург, Росія (Росія)
  • Корнієнко А. В. – д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. РАСГН, Всеросійський науково-дослідний ін-т цукрових буряків і цукру ім. А.Л. Мазлумова, Воронежська область, Росія
  • Малецький С.І. – д-р біол. наук, професор, Ін-т цитології і генетики Сибірського відділення Російської академії наук, Новосибірськ, Росія
  • Юданова С.С. – канд. біол. наук, н. сп., Ін-т цитології і генетики Сибірського відділення Російської академії наук, Новосибірськ, Росія
  • Штарк О.Ю. – канд. біол. наук, ст. н. сп., Державна наукова установа «Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології, м. Санкт-Петербург», Росія
  • Хастерок Р. – д-р біології, професор, Сілезький ун-т, Катовіце, Польща