12–16 вересня 2016 р. відбулася XI Міжнародна конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана та 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР М.М. Гришка, а також асоційований з конференцією VI з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин. Конференцію організовано Українським товариством генетиків і селекціонерів (УТГіС) імені М.І. Вавилова спільно з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова (ОНУ) та за сприяння і підтримки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.