Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова з сумом та почуттям глибокої скорботи повідомляє, що 10 квітня 2022 року на 82-му році пішов з життя відомий вчений, дендролог, повний кавалер ордена «За заслуги», лауреат Державної премії України в галузі архітектури, премій НАН України ім. В.Я. Юр’єва та ім. М.Г. Холодного, Заслужений працівник культури України, член-кореспондент НАН України КОСЕНКО Іван Семенович

Іван Семенович Косенко народився 3 грудня 1940 р. в селі Хрестителеве Черкаської області. Після закінчення Уманського сільськогосподарського інституту в 1967-1980 рр. працював викладачем Уманського технікуму механізації (нині Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва). В 1980 р. очолив Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України. Кандидатську дисертацію Іван Семенович захистив у 1986 р., докторську в – 2002 р. В 2000 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України», а в 2006 р. обрано членом-кореспондентом НАН України.

І.С. Косенко – знаний вітчизняний вчений-дендролог, основним напрямом наукової діяльності якого було опрацювання теоретичних і практичних основ фундукарства. Він всебічно дослідив особливості росту й розвитку всіх інтродукованих в Україну видів ліщини і на основі вивчення їхніх екологічних властивостей довів можливість уведення їх у культуру практично в усіх кліматично-географічних зонах України, а також уперше встановив залежність ефективності вегетативних способів розмноження різних видів ліщини від фітогормонального статусу їхніх пагонів. Івану Семеновичу належить авторство понад 350 наукових і науково-популярних праць та 30 монографій, 7 авторських свідоцтв на нові сорти рослин і 7 патентів на способи посіву насіння деревних рослин.

Понад половину свого життя Іван Семенович присвятив одному з Семи чудес України – Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України. Завдяки його ефективній діяльності «Софіївка» не лише примножила славу цього одного з найпривабливіших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст., а й стала визнаним науковим центром дослідження, моніторингу, збереження та охорони рослинного світу Лісостепової зони України; інтродукції, біотехнології, генетики й селекції та репродуктивної біології рослин; садово-парковового та ландшафтного будівництва у статусі Науково-дослідного інституту НАН України. Свідченням цього є включення «Софіївки» до попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а роботи з реконструкції й відновлення історичних ландшафтів парку та створення нових ландшафтних композицій можуть стати прикладом для наслідування в інших парках України.

І.С. Косенко – повний кавалер ордена «За заслуги», лауреат Державної премії України в галузі архітектури, премій НАН України ім. В.Я. Юр’єва та ім. М.Г. Холодного, заслужений працівник культури України, відзначений численними державними, міжнародними та відомчими нагородами. У 2005 р. йому було присуджено Міжнародну премію ICOMOS-IFLA ім. проф. Яна Захватовича, а у 2008 р. присвоєно звання «Почесний громадянин м. Умань».

Іван Семенович Косенко приймав активну участь у роботі Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, він багаторазовий делегат і активний учасник з’їздів і конференцій, які проводило Товариство, входив до складу Оргкомітету Х з’їзду, що відбувся в м. Умань на базі «Софіївки» у 2017 р., був членом Міжнародних наукових комітетів низки щорічних конференцій «Фактори експериментальної еволюції організмів», ІХ й ХІІ з яких також відбулися в м. Умань відповідно у 2014 і 2017 рр., а також більшості Міжнародних наукових конференцій «Селекційно-генетична наука і освіта» та «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні».

Світла пам’ять про Івана Семеновича Косенка – видатного вченого і керівника, чуйну і душевну людину назавжди збережеться у серцях всіх, хто його знав і працював з ним.

 

Президія Українського товариства генетиків
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова