РІШЕННЯ X З’ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЕНЕТИКІВ І СЕЛЕКЦІОНЕРІВ ІМЕНІ М.І. ВАВИЛОВА» (УТГІС)

м. Умань, 2-6 жовтня 2017 р.

Визнати роботу Ради, Президії і Президента УТГіС ім. М.І. Вавилова за період між IX і Х з’їздами у 2012-2017 рр. задовільною. Схвалити звіт про роботу Товариства за період між IX і Х з’їздами.

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Всеукраїнської громадської організації«Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова» з правками, внесеними згідно вимог згідно діючого законодавства.
 2. Висловити вдячність співорганізаторам з’їзду - колективам Уманського національного дендропарку «Софіївка» НАН України, Уманського національного університету садівництва та Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
 3.  Президії Товариства продовжувати організацію і проведення наукових конференцій між з’їздами, перш за все щорічної Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», та запровадити конкурс за кращі наукові розробки з нагородженням переможців іменними преміями.
 4. Президії Товариства звернути увагу керівних законодавчих і виконавчих органів влади на організацію наукових робіт у галузі створення генетично модифікованих організмів на основі вітчизняних селекційних матеріалів і власних генетичних конструкцій, звернутись до Верховної ради та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з пропозицією створити комісію з питань генетично модифікованих організмів.
 5. Президії Товариства вивчити питання та доповісти Раді товариства про розширення співпраці із міжнародними спорідненими організаціями з генетики, біотехнології, селекції.
 6. Редакційним колегіям журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» та збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» забезпечити поетапний перехід до друку статей англійською мовою та внесення цих видань до міжнародних наукометричних баз даних.
 7. Президії Товариства звернутися з клопотанням до Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства аграрної політики, Міністерства охорони здоров’я України про необхідність підвищення рівня підготовки спеціалістів у галузі генетики, медичної біотехнології, селекції як у вищих навчальних закладах, так і в наукових установах.
 8. Раді Товариства провести аналіз та запропонувати методи і форми активного залучення молоді до роботи у Товаристві. Розглянути можливість та форму відзначення кращих наукових робіт молодих учених, надання грантів для участі в конференціях тощо.
 9. Раді Товариства продовжити роботу з оформлення, підтримання та удосконалення веб-сайту Товариства, регулярно розміщувати на сайті інформацію про нові публікації і досягнення у галузі генетики, селекції, біотехнології; інформацію про гранти, конкурси, проекти тощо.
 10. Головам регіональних відділень активізувати роботу зі збору членських внесків та залучення молодих науковців до роботи в Товаристві.
 11. З’їзд висловлює вдячність головному редактору чл.-кор. Кунаху В.А. і редакціям журналу «Вісник Українського товариства генетиків та селекціонерів» та збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» за вчасне та якісне видання наукових праць.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування.