X З’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

2–6 жовтня 2017 р. у м. Умань (Черкаська область, Україна) відбувся X з’їзд Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів (УТГіС) ім. М.І. Вавилова».

На з’їзді члени Ради товариства обрали відкритим голосуванням Президентом Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова» Кунаха Віктора Анатолійовича. Віце-Президентами Товариства було обрано Блюма Ярослава Борисовича, Дробик Надію Михайлівну, Ковтун Світлану Іванівну, ученим секретарем – Голубенко Анастасію Володимирівну, а членами Президії – Волкова Р.А., Дубровну О.В., Єльську Г.В., Козерецьку І.А., Кучука М.В., Лукаш Л.Л., Опалко А.І., Терновську Т.К., Федоренко В.О. і Чеботар С.В. Також було обрано новий склад Ради та Ревізійної комісії Товариства.

Детальніше про X З’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова


 

Національна академія наук України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія медичних наук України
Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова

ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

ТОМ 3
Присвячено 100-річчю від дня народження Й. А. Рапопорта

Київ — 2012

 

У збірнику представлено наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для даного видання, присвяченого 100-річчю від дня народження Й.А.Рапопорта. В оглядових, теоретичних і експериментальних статтях наведено дані з основних напрямів генетики, селекції та біотехнології різних організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів); загальної, молекулярної, біохімічної, медичної, екологічної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів. Висвітлено також актуальні питання використання ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики.
Для спеціалістів у галузі генетики, селекції, біотехнології, екології, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

ISBN 978-966-171-576-6 (Т. 3)

Завантажити PDF (11.5 Mb)

Національна академія наук України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія медичних наук України
Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова

ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

ТОМ 4
Присвячено 125-річчю від дня народження М. І. Вавилова

Київ — 2012

 

У збірнику представлено наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для даного видання, присвяченого 125-річчю від дня народження М.І.Вавилова. В оглядових, теоретичних і експериментальних статтях наведено дані з основних напрямів генетики, селекції та біотехнології різних організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів); загальної, молекулярної, біохімічної, медичної, екологічної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів. Висвітлено також актуальні питання використання ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики.
Для спеціалістів у галузі генетики, селекції, біотехнології, екології, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

ISBN 978-966-171-576-6 (Т. 4)

Завантажити PDF (14.2 Mb)