Українське Товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова з сумом та почуттям глибокої скорботи повідомляє, що 24 січня 2016 р. на 73 році пішов з життя видатний український учений – генетик-селекціонер, завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва Парій Федір Микитович.

Народився Ф.М. Парій 19 березня 1943 р. у селі Іваньки Маньківського району Черкаської області. У 1965 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут і працював на виробництві агрономом. Протягом 1968–1971 рр. навчався в аспірантурі при Українському науково-дослідному інституті землеробства за спеціальністю «Генетика». У 1974 році захистив кандидатську дисертацію «Вивчення ефекту гетерозису у тетраплоїдної кукурудзи», підготовлену під керівництвом професора Ю.П. Мірюти.

Після закінчення аспірантури працював у лабораторії генетики вказаного закладу, а у 1978 році перейшов в Інститут молекулярної біології і генетики АН України. З 1986 року його наукова діяльність пов’язана з Інститутом цукрових буряків УААН. У 1993 р. Федір Микитович захистив докторську дисертацію «Генетичне покращення гібридних буряків».

У 2001 році Ф.М. Парій організував Всеукраїнський науковий інститут селекції, в якому плідно займався селекційною та винахідницькою діяльністю. Для передачі досвіду і наукових знань молоді в 2007 р. Ф.М. Парій перейшов працювати до Уманського національного університету садівництва на посаду завідувача кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології.

Наукові дослідження Ф.М. Парія пов'язані із розробкою технології селекційного процесу. У результаті тривалих ретельних досліджень ним виведено низку гібридів цукрових буряків та перших вітчизняних гібридів кормових буряків на стерильній основі; створено триплоїдний гібрид цукрових буряків Аратта та тетраплоїдний сорт кормових буряків; створено гібриди цукрових буряків Аватар і Аббатіса зі спрощеним насінництвом; розроблено основи селекції гібридів кукурудзи із забарвленням зернівки й технологію отримання гібридного насіння кукурудзи. Із застосуванням схрещування тривидових тритикале із пшеницею спельта, вчений вперше створив чотиривидові тритикале, на основі яких виведено сорти Алкід і Тактик, та розробив вісім способів добору пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале і на основі заміщення створив перший сорт Стратег.

Ф.М. Парій підготував шість кандидатів наук та одного доктора с.-г. наук. Ним опубліковано понад 150 наукових робіт. Учений – автор 60 винаходів із технології селекції рослин та 90 сортів і гібридів різних сільськогосподарських культур.

Держава гідно відзначила наукові здобутки видатного вченого. За плідну наукову, педагогічну і громадську діяльність Ф.М. Парія було нагороджено трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики та продовольства України «Знак пошани», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України й Черкаської обласної державної адміністрації. Однак, найбільшим його надбанням є повага та шана широкого наукового загалу.

Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Федора Микитовича ПАРІЯ та висловлюємо щирі співчуття колективу Уманського національного університету садівництва, рідним і близьким покійного.

 

Президент УТГіС,
чл.-кор. НАН України В.А. Кунах

Учений секретар,
проф.Н.М. Дробик