The life and scientific path of professor I. V. Yashovsky (to the 100th anniversary)

  • V. F. Kaminsky NSC "Institute of Agriculture NAAS", Ukraine, 08162, Kyivska obl., Kyivo-Svyatoshinskyi raion, smt. Chabany
  • A. M. Prodanyk NSC "Institute of Agriculture NAAS", Ukraine, 08162, Kyivska obl., Kyivo-Svyatoshinskyi raion, smt. Chabany
  • V. A. Kunakh Institute of Molecular Biology and Genetics of Natl. Acad. Sci. of Ukraine, Ukraine, 03143, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150