Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів

Науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» заснований у 2003 році Українським товариством генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Журнал висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук.

Важливе місце в журналі займають питання та шляхи практичного використання досягнень генетики, селекції і біотехнології у сільському господарстві, медицині та деяких галузях промисловості, зокрема біотехнологічної. На його сторінках друкуються матеріали експериментальних досліджень, оглядові та практичні статті про клітинні та молекулярні основи сучасної біотехнології, генетичної інженерії та генної терапії; молекулярні основи спадковості і мінливості організмів; проблеми і методи регуляції спадкової мінливості та реалізації генетичної інформації; останні досягнення в галузі як теоретичних основ селекції, так і її практичних досягнень тощо.

З метою подальшого розвитку в країні генетичних, селекційних і біотехнологічних досягнень, надання допомоги вченим і практикам-селекціонерам, медикам у галузі цих досліджень журнал приділяє значну увагу новим напрямкам та методам генетичних, селекційних і біотехнологічних досліджень, інформує про з’їзди, конференції та наради із зазначених питань, розміщує рецензії та інформацію про нові наукові видання.

Значне місце в журналі надається висвітленню завдань впровадження генетично-селекційних і біотехнологічних методів у практику селекційної роботи з тваринами, рослинами і мікроорганізмами, використання генетичних і генно-інженерних методів у галузі генетики людини, а також ефективності цих методів.

На сторінках журналу розміщується інформація про найважливіші події з життя УТГіС ім. М.І. Вавилова, про діяльність президії та обласних відділень товариства, а також про найважливіші успіхи і досягнення членів товариства.

«Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» розрахований на біологів, біотехнологів, медиків, селекціонерів, наукових працівників, викладачів і студентів університетів, сільськогосподарських, медичних і педагогічних вищих закладів освіти, а також спеціалістів – селекціонерів, біотехнологів та медичних генетиків.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21 грудня 2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20935-10735ПР від 29 серпня 2014 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

Зміст поточного випуску журналу


Том 15, № 2 (2017)

Зміст

Зміст PDF
  133-134

Від головного редактора

Післяслово до Х з’їзду Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова PDF
В. А. Кунах 135-137

Оригінальні статті

Вплив хлориду натрію на активність дегідроаскорбатредуктази у нокаутного по каталазі 2 мутанту Arabidopsis thaliana PDF
І. M. Буздуга, Р. А. Волков, І. І. Панчук 138-144
Кластерний аналіз в селекції гречки PDF
Л. А. Вільчинська, О. П. Городиська, М. В. Диянчук, О. О. Камінна 145-149
Ідентифікація аллелів самонесумісності у сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції PDF
Я. І. Іванович, Н. В. Тряпіцина, К. М. Удовиченко, Р. А. Волков 150-158
Оцінка генетичноЇ різноманітності різних видів деревних рослин за допомогою поліморфізму інтронів генів β-тубуліну PDF
Л. О. Калафат, Н. М. Пірко, А. Є. Демкович, С. М. Приваліхін, А. М. Рабоконь, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 159-166
Збільшення тривалості життя Drosophila melanogaster за умов розвитку при підвищеній щільності личинкової популяції PDF
Г. С. Караман, О. М. Вайсерман, О. К. Коляда, О. Г. Забуга, А. В. Писарчук, Н. М. Кошель, Л. В. Мєхова, І. А. Козерецька 167-173
Вплив голодування, осмотичного та сольового стресів на транскрипційні профілі генів основних білків, залучених до розвитку аутофагії за участю мікротрубочок PDF
В. Д. Оленєва, Д. І. Литвин, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 174-180
Кардіоспецифічна делеція гену beta-катеніну асоційована із порушенням активності сигнальних каскадів залучених до розвитку гіпертрофії міокарду PDF
О. Л. Пальчевська, В. В. Балацький, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень 181-186
Характеристика сортів пшениці селекції Полтавської державної аграрної академії за допомогою маркерів до генів, що визначають важливі господарсько-агрономічні ознаки PDF
Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар, М. К. Топораш, А. О. Бакума, В. М. Тищенко 187-195

Дискуссії

Когнітивна еволюція або когнітивний онтогенез? PDF (Russian)
А. Н. Михеев 196-201

Історія

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова та кафедра генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка — 50 років співпраці PDF
С. В. Демидов, І. А. Козерецька, В. А. Кунах 202-206

Особистості

Професор С. В. Клименко — видатний український селекціонер плодових рослин (до 80-річчя від дня народження) PDF
В. А. Кунах 207-210
Академік НААН Борис Володимирович Дзюбецький (до 80-річчя від дня народження) PDF
А. В. Черенков, В. Ю. Черчель 211-214
Професор Н. М. Дробик — талановитий учений, викладач і організатор науки (до 50-річчя від дня народження) PDF
Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк, М. З. Мосула, В. А. Кунах 215-218

Ювілеї

Богдан Павлович Мацелюх (до 85-річчя від дня народження) PDF
  219-220
Михайло Якович Єфіменко (до 75-річчя від дня народження) PDF
  221-222
Василь Степанович Мамалига (до 75-річчя від дня народження) PDF
  223-224

Некрологи

Станіслав Петрович Васильківський (23.01.1941 –25.07.2017) PDF
  225-226
Вереса Василівна Сарнацька (8.09.1934–11.11.2017) PDF
  227-228

Хроніка

Сучасний стан геноміки та біохімії сільськогосподарських рослин (за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин», 12 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна) PDF
Н. Е. Волкова 229-232
Проблеми еволюції, доместикації, генетики, селекції і біотехнології у тваринництві PDF
А. М. Хохлов, Д. І. Барановський 233-238

Інформація

X з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова PDF
  239-244
Протокол X з’їзду Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова» (УТГіС) PDF
  245-251
XIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист № 1 PDF
  252-257
Про розширене організаційне засідання Президії УТГіС щодо присвоєння імені М.І. Вавилова Національному природному парку «Черемоський» PDF
  258


ISSN: 2415-3680