Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів

Науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» заснований у 2003 році Українським товариством генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Журнал висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук.

Важливе місце в журналі займають питання та шляхи практичного використання досягнень генетики, селекції і біотехнології у сільському господарстві, медицині та деяких галузях промисловості, зокрема біотехнологічної. На його сторінках друкуються матеріали експериментальних досліджень, оглядові та практичні статті про клітинні та молекулярні основи сучасної біотехнології, генетичної інженерії та генної терапії; молекулярні основи спадковості і мінливості організмів; проблеми і методи регуляції спадкової мінливості та реалізації генетичної інформації; останні досягнення в галузі як теоретичних основ селекції, так і її практичних досягнень тощо.

З метою подальшого розвитку в країні генетичних, селекційних і біотехнологічних досягнень, надання допомоги вченим і практикам-селекціонерам, медикам у галузі цих досліджень журнал приділяє значну увагу новим напрямкам та методам генетичних, селекційних і біотехнологічних досліджень, інформує про з’їзди, конференції та наради із зазначених питань, розміщує рецензії та інформацію про нові наукові видання.

Значне місце в журналі надається висвітленню завдань впровадження генетично-селекційних і біотехнологічних методів у практику селекційної роботи з тваринами, рослинами і мікроорганізмами, використання генетичних і генно-інженерних методів у галузі генетики людини, а також ефективності цих методів.

На сторінках журналу розміщується інформація про найважливіші події з життя УТГіС ім. М.І. Вавилова, про діяльність президії та обласних відділень товариства, а також про найважливіші успіхи і досягнення членів товариства.

«Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» розрахований на біологів, біотехнологів, медиків, селекціонерів, наукових працівників, викладачів і студентів університетів, сільськогосподарських, медичних і педагогічних вищих закладів освіти, а також спеціалістів – селекціонерів, біотехнологів та медичних генетиків.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21 грудня 2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20935-10735ПР від 29 серпня 2014 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

Зміст поточного випуску журналу


Том 15, № 1 (2017)

Зміст

Зміст PDF
  1-2

Від головного редактора

Кілька слів з нагоди трьох ювілеїв української генетичної науки PDF
В. А. Кунах 3-4

Оригінальні статті

Антипроліферативний потенціал ембріональних фібробластів миші, які секретують IFN-β або IL-21, при сумісному культивуванні з клітинами аденокарциноми легенів Люіса PDF (Russian)
И. Н. Вагина, Е. А. Захарук, Л. И. Строковская, Ю. В. Вагин, В. И. Кашуба 5-13
Оцінка колекційних зразків гороху посівного (Pisum sativum L.) на наявність носіїв мутації r та rb PDF (Russian)
А. А. Василенко, С. М. Тымчук, В. В. Поздняков, О. Ю. Деребизова, И. Н. Безуглый 14-19
Морфогенетична здатність in vitro видів роду Centaurea Kleop (волошка) флори України PDF
А. В. Голубенко, В. І. Діденко, А. В. Зінченко, О. В. Войцехівська, Н. Ю. Таран 20-24
REP-ПЛР аналіз окремих збудників бактеріальних хвороб огірків PDF
Л. А. Данкевич 25-31
Алельний стан SNP-маркерів, характерний для ліній кукурудзи плазми ланкастер PDF
К. В. Деркач, Т. М. Сатарова, В. В. Борисова, В. Ю. Черчель 32-39
Алельний стан гена PavCNR12 у сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції PDF
Я. І. Іванович, Р. А. Волков 40-46
Загальна редукуюча спроможність нокаутних мутантів cat2cat3 Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу PDF
І. І. Панчук, І. М. Буздуга, Р. А. Волков 47-51
Комплексний аналіз вмісту загального білка в зерні м’якої пшениці, яка містить ген GPC-B1 від Triticum turgidum SSP. dicoccoides PDF
С. Ю. Похилько, С. В. Швартау, В. В. Починок, Л. М. Михальська, О. М. Дуган, Б. В. Моргун 52-57
Роль саліцилатного та жасмонатного сигнальних шляхів у індукованій ліпополісахаридами стійкості рослин арабідопсису до фітопатогенного штаму Pseudomonas aeruginosa IMB 9096 PDF
Ю. В. Шиліна, М. І. Гуща, О. С. Моложава, С. В. Літвінов, О. П. Дмитрієв 58-63
Вивчення взаємодії олігонуклеотидів з Д-маннітолом методом молекулярного докінгу PDF (English)
В. Щодрий, Д. Ложко, З. Ю. Ткачук 64-68

Дискуссії

Феномен лисенківщини в геномну еру PDF
А. І. Опалко, О. П. Сержук 69-77

Історія

Хронологія Українського товариства генетиків і селекціонерів у з'їздах. До 50-річчя від часу заснування PDF
В. А. Кунах 78-96
Професор Ю.П.Мірюта — педагог і вчений (закінчення) PDF
Ю. Н. Мішкуров, Ф. М. Парій, Н. Ю. Мірюта 97-106

Ювілеї

Вячеслав Гаврилович Вировець (до 80-річчя від дня народження) PDF
  107-109
Юрій Миколайович Мішкуров (до 80-річчя від дня народження) PDF
  110-111
Валентин Степанович Підгорський (до 80-річчя від дня народження) PDF
  112

Некрологи

Геннадій Дмитрович Бердишев (07.11.1930-14.02.2016) PDF
  113-114
Геннадій Харлампійович Мацука (05.09.1930-27.05.2017) PDF
  115-117

Інформація

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Тернопільські біологічні читання — Ternopil biosciense — 2017, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання україни «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного PDF
  118-125
X з'їзд УТГіС ім. М. І. Вавилова, XII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист PDF
  126-130
Правила для авторів PDF
  131-132


ISSN: 2415-3680