Продуктивність рослин пшениці озимої за умов посухи

  • О. І. Жук

Анотація

Мета. Метою роботи було дослідження впливу ґрунтової посухи на продуктивність рослин пшениці озимої м’якої (Triticum aestivum L.). Методи. Рослини пшениці сортів Золотоколоса і Астарта вирощували в умовах оптимального живлення та зволоження до фази колосіння-цвітіння, з початком якої дослідні рослини на 8 діб переводили у режим посухи, після чого відновлювали оптимальне водозабезпечення до завершення вегетації. Дозрілі рослини аналізували за структурою врожаю. Результати. Встановлено, що дія посухи у критичній фазі онтогенезу спричиняла зменшення висоти рослин, розмірів колоса, маси та числа зерен у ньому. При цьому  озерненість рослин знижувалася більше у сорту Золотоколоса порівняно з сортом Астарта, особливо у бічних пагонах. Втрати маси зерен із колоса були нижчими у сорту Золотоколоса порівняно з сортом Астарта. Висновки. Дефіцит води у ґрунті у критичній фазі колосіння-цвітіння призводив до зниження продуктивності рослин пшениці через інгібування росту, закладання і формування плодоелементів колоса, що залежало від специфіки сорту.

Ключові слова: Triticum aestivum L., пагін, колос, продуктивність, посуха.

Посилання

Vasilkivsky S.P., Paustovsky V.M., Chudoliy O.L. The problem of realization potential productivity of modern winter wheat cultivars. Agrarian news. 2002. N 2. P. 6–8. (In Ukrainian).

Weng X., Wang L., Hu J., Du H., Xu C., Xing Y. Xiao J., Zhang Q. Grain number, plant height and heading date 7 is a central regulator of growth, development and stress response. Plant Physiol. 2014. Vol. 164. P. 735–747. doi: 10.1104/pp.113.231308.

Bancal P. Early development and enlargement of wheat floret primordial suggest a role of partitioning within spike to grain set. Field Crops Res. 2009. Vol. 110. P. 44–53. doi:10.1016/j.fcr.2008.06.014.

Barnabas B., Jager K., Feher A. The effect of drought and heat stress on reproductive processes in cereals. Plant. Cell Environ. 2008. Vol. 31. P. 11–38. doi: 10.1111/j.1365-3040.2007.01727.x.

Zhuk O.I. Adaptive evolution of plant water regime and drought tolerance of plants. Factors in experimental evolution of organisms. 2010. Vol. 8. P. 12–16. (In Ukrainian)

Zhuk O.I. Plant adaptation evolution under biotic and abiotic conditions. Factors in experimental evolution of organisms. 2011. Vol. 11. P. 24–29. (In Ukrainian)

Zhuk O.I. Water transport in plants.The Journal of V.N. Karazin Kharkiv. Series: biology. 2010. Issue 11, N 905. P. 212–217. (In Ukrainian)

Zhuk O.I. Formation of plant adaptive response on water deficit. Physiology and biochemistry of cultivated plants. 2011. Vol. 43, N 1. P. 26–37. (In Ukrainian)

Zhuk O.I., Grygorjuk I.P., Grodzinsky D.M. Cell plant growth under water stress. Physiology and biochemistry of cultivated plants.1999. Vol. 31, N 2. P. 83–93. (In Ukrainian)

Zhuk O.I. The apical dominance in winter wheat Factors in experimental evolution of organisms. 2017. Т. 21. С. 133–137. (In Ukrainian)