Еволюція екосистем стохастичного і структурного типу

  • А. Н. Михеев
  • А. А. Протасов

Анотація

У статті зроблена спроба застосування системного підходу в частині розгляду типів існуючих систем для виявлення специфіки еволюції екосистем різного рівня організації. Концептуальною основою розгляду проблеми специфіки еволюції біотичних систем різних рівнів організації послужили уявлення про чергування типів їх організації, а саме, статистичного (С-системи) і детермінованого (Д-системи). Для еволюційних перетворень С-систем (наприклад, популяцій) переважне значення має вплив змінених факторів зовнішнього середовища, а для Д-систем (наприклад, спільнот) – внутрішньої. Обґрунтовується ідея того, що Д-системи еволюціонують по типу номогенеза, а С-системи – селектогенезу. В рамках запропонованого виділення різних типів систем еволюція біосфери, ймовірно, проходить по типу еволюції Д‑систем. Структурними елементами біосфери є різноманітні біогеоценози, кожен з яких представляє систему С-типу, утворену відповідними спільнотами і елементами середовища.

Ключові слова: еволюція, рівні організації, екосистеми, біосфера.

Посилання

Z͡herykhyn V.V. The main regularities of the philocoenogenetic processes: The author's abstract: Diss. ... doct. biol. science. Moskva, 1997. 80 p.

Krasylov V.A. Unresolved problems of the theory of evolution. Vladyvostok: DVNTS AN SSSR, 1986. 140 p.

Razumovsky S.M Regularity of biocenosis dynamics Moskva: Nauka, 1981. 231 p.

Aleshchenko G.M., Bukvareva E.N. Model of the phenotypic diversity of a population in a random environment. Zurnal obshchey byolohyy. 1991. Vol. 52, No. 4. P. 499–508.

Z͡hyrmunsky A.V., Kuzmin V.I. Critical levels in the development of natural systems. Leningrad: Nauka, 1990. 223 p.

Sadovsky V.N. Foundations of the general theory of systems. Moskva: Nauka, 1974. 290 p.

The biosphere and the noosphere. M.: Nauka, 1989. 261 p.

Leontyuk A.S, Leontyuk L.A, Sykalo A.I Information analysis in morphological studies. Minsk: Nauka y tekhnyka, 1981. 160 p.

Lyapunov A.A. Problems of theoretical and applied cybernetics. Moskva: Nauka, 1980. 335 p.

Mykhyeyev A.N. Hyperadaptation. Stimulated ontogenetic adaptation of plants. Kyiv: Phytosociocenter, 2015. 423 p.

Protasov A.A. Freshwater periphyton. Kyiv: Nauk. dumka, 1994. 307 p.

Protasov A.A. Life in the hydrosphere. Essays on general hydrobiology. Kyiv: Akademperyodyka, 2011. 704 p.

Malynovsky A.A. General features of biological levels and the alternation of types of organization. In the book. Development of the concept of structural levels in biology. Moskva: Nauka, 1972. P. 271–277.

Ly Ch. Introduction to Population Genetics. Moskva: Mir, 1978. 562 p.

Kolchynsky E. I. Evolution of the biosphere. The evolutionary theory in the USSR. Leningrad: Nauka, 1983. P. 479–512.

Urmantsev Y.A. Symmetry of nature and the nature of symmetry. Moskva: Misl, 1974. 229 p.

Severtsov A.S. Microevolution and phylocenogenesis. In the book. Evolutionary biology. Tomsk: Izd-vo TGU 2001. P. 89–105.