Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів

  • С. А. Пчеловська
  • С. В. Літвінов
  • Ю. В. Шиліна
  • К. В. Листван
  • В. В. Жук
  • Д. О. Соколова
  • Л. В. Тонкаль
  • А. Г. Саливон
  • О. Г. Нестеренко

Анотація

Мета. Передпосівне опромінення насіння пропонується до використання в якості фактора, що здатний модифікувати накопичення продуктів вторинного метаболізму лікарськими рослинами. Метою пропонованої роботи є підбір доз гамма- та рентгенівського опромінення насіння ромашки лікарської Chamomilla recutita L., які зумовлять збільшення синтезу продуктів вторинного метаболізму та приросту біомаси. Методи. Рентгенівське та гамма-опромінення насіння, екстракція флавоноїдів, кількісна оцінка вмісту флавоноїдів в екстрактах за допомогою спектрофотометрії (СФ), якісний та напівкількісний аналіз екстрактів із використанням високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Результати. Показано, що передпосівне опромінення насіння ромашки лікарської призводить до збільшення продукції флавоноїдів у порівнянні з контролем та приросту фармацевтично цінної сировини – збільшення кількості суцвіть з одиниці площі. ВЕРХ-аналіз екстрактів показав, що якісний склад водно-спиртових екстрактів ромашки не змінювався; опромінення насіння не викликало біосинтезу нових сполук. Висновки. Отримані результати підтверджують можливість застосування передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської в інтервалі доз 5–50 Гр в якості модифікуючого фактора з метою збільшення її продуктивності та фармацевтичної цінності лікарської сировини.

Ключові слова: ромашка лікарська, підвищення продуктивності, флавоноїди, передпосівна обробка.

/span>

 

Посилання

Grodzinsky D.M. Radiobiology of plants. K.: Naukova dumka, 1989. 380 p.

Moghaddam S.S., Jaafar H., Ibrahim R., Rahmat A., Aziz M.A., Philip E. Effects of acute gamma irradiation on physiological traits and flavonoid accumulation of Centella asiatica. Molecules. 2011. 16. P. 4994–5007.

Grodzinsky D.M., Homljak M.N., Vyshenskaja I.G. Investigation of radioprotective properties of medicinal plant Withania somnifera. Problems of applied plant radiobiology: Mat. Of All-Union Conf. on applied plant radiobiology (Chernigov, 17–23 sept. 1990). Chernigov, 1990. P. 116–117.

Grodzinsky D., Shylina Yu., Pchelovska S., Litvinon S., Sokolova D., Zhuk V., Tonkal L., Salivon A., Nesterenko O. The effect of acute X-ray irradiation of medicinal plant seeds on the secondary metabolite productivity. Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, RAD 4: Book of Abstracts (Niš, Serbia, May 23–27, 2016). Niš: University, Faculty of Electronic Engineering, 2016 (Niš: Sven). P. 214.

Lioshyna L., Bulko O., Litvinov S., Pchelovska S., Sokolova D., Berestyanaya A., Tonkal L., Salivon A. X-ray exposure to the stress response from Ri-transformed regenerants Digitalis purpurea L in vitro. Radiation and Applications Journal. Vol. 2, Issue 1. P. 1–4. doi: 10.21175/RadJ.2017.01.001

Grodzinsky D.M. Adaptive strategy of plant physiological processes. Kyiv: Naukova dumka, 2013. 300 p.

Medicinal Herbs: Encyclopedic catalog / Edited by A.M. Grodzinsky. Kyiv: «Ukrainian Encyclopedia» named by M.P. Bazhan, 1992. 544 p.

Коvalev N.V, Кyslychenko V.S., Zhuravel I.А. Pharmakognozy: Textbook for students. of High. Educ. Inst. Harkov: Ed/ NPhаU, 2007. 272 p.

State Pharmacopoeia of USSR XI edit. / 1 & 2 vol. Moskva: Medicine, 1990. 399 p.

State Pharmacopoeia of USSR. Vol. 2. General methods of analysis. Medicinal plant raw materials / MofH USSR. 11-th ed., amend. Moskva: Medicine, 1989. 400 p.

Berezina N.M., Kaushansky D.А. Presowing irradiation of seeds of agricultural plants / Edited by A.M. Кuzin. Moskva: Аtomizdat, 1975. 264 p.

Preobrazhenskaja E.I. Radioresistance of plant seeds. Moskva: Аtomizdat, 1971. 232 p.

Кuzin A.M. Stimulating effect of ionizing radiation on biological processes. Moskva: Аtomizdat, 1977. 133 p.

Seregina M.T. Radioresistance of plants in ontogenesis depending on the life cycle: Abstr. of dis. for the phD. degree. on boil. sc. Кyiv, 1978. 28 p.

Petrussa E., Braidot E., Zancani M., Peresson С., Bertolini A., Patui S., Vianello A. Plant Flavonoids – Biosynthesis, Transport and Involvement in Stress Responses. Int. J. Mol. Sci. 2013. 14. P. 14950–14973. doi: 10.3390/ijms140714950