Формування ефекту свідка в кореневій меристемі проростків при сумісному пророщуванні опроміненого і неопроміненого насіння

  • Е. Ю. Герман

Анотація

Мета. Дослідити можливість індукції ефекту свідка за умови сумісного пророщування опроміненого і неопроміненого насіння у спільному водному середовищі. Методи. Цитогенетичні методи (оцінка рівня мітотичної активності, облік кількості ядерець), а також методи статистичного аналізу даних. Результати. Ефект радіаційної стимуляції дозою 40 Гр залежав від сорту, дія гамма-радіації в дозі 200 Гр знижувала рівень мітотичної активності в порівнянні з контролем у обох сортів. Спостерігали підвищення значень мітотичних індексів у варіантах зі спільним пророщуванням опроміненого і неопроміненого насіння в меристемі останніх. Висновки. Ефект свідка формується на рівні організму в умовах спільного пророщування опроміненого і неопроміненого насіння в одному водному середовищі і проявляється в підвищенні рівня проліферації клітин меристеми і інтенсифікації синтетичних процесів в них. Додавання до неопроміненого насіння насіння, опроміненого високою дозою гамма-радіації, індукує збільшення мітотичної активності в більшій мірі, ніж додавання насіння, опроміненого відносно невеликий дозою.
Ключові слова: ефект свідка, радіаційна стимуляція, мітотична активність, ядерця

Посилання

Widela M., Lalika A., Krzywona A., Poleszczuk J., Fujarewicz K., Rzeszowska-Wolny J. The different radiation response and radiation-induced bystander effects in colorectal carcinoma cells differing in p53 status. Mut. Res. Fund. Mol. Mech. Mutagen. 2015. Vol. 778. P. 61–70. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2015.06.003.

Ermakov A.V., Kostyuk S.V., Egolina N.A., Malinovskaya E.M., Veyko N.N., Spitkovskiy D.M. DNA fragments found in the culture medium after exposure to ionizing radiation in adapting doses are a means of stress signaling between lymphocytes and the witness cells. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. 2007. Vol. 47, N. 2. P. 133–140.

Reis P., Lourenço J., Carvalho F.P., Oliveira J., Malta M., Mendo S., Pereira R. RIBE at an inter-organismic level: a study on genotoxic effects in Daphnia magna exposed to waterborne uranium and a uranium mine effluent. Aquatic Toxicology. 2018. doi: 10.1016/j.aquatox.2018.03.007.

Vorobtsova I.E., Kolesnikova I.S. Investigation of Radiation-Induced “Bystaner Effect” Using Model of Adaptive Response in Mixed Lymphocyte Culture from Humans of Different Gender. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. 2007. Vol. 47, N. 6. P. 1–5.

Verma N., Tiku A.B. Significance and nature of bystander responses induced by various agents. Mutation Research/Reviews in Mutation Research. 2017. Vol. 773. P. 104–121. doi: 10.1016/j.mrrev.2017.05.003.

Shemetun O.V., Pilinska M.A. Adiation-induced bystander effect. Tsitologiya i Genetika. 2007. Vol. 41, N. 4. P. 66–71.

German O.Yu., Dolgova T.A. Researches on plant cytophysiology and radiation genetics at the biological station of V.N. Karazin Kharkov National University. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: biology. 2014. Vol. 20, N. 1100. P. 22–28.

Atramentova L.O., Utevska O.M. Statistical methods in biology. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkov National University, 2007. 288 p.

Mothersill C., Seymour C. Relevance of radiation-induced bystander effects for environmental risk assessment. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. 2002. Vol. 42, N. 6. P. 586–587.

Kravets A.P., Vengzhen G.S., Grodzinskiy D.M. Effects of remote interaction of irradiated and non-irradiated plants. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. 2009. Vol. 49, N. 4. P. 490–494.

Koterov A.N. Prospects for the registration of the "bystander effect" in the assessment of radiation risks. Mediko-biologicheskie problemyi zhiznedeyatelnosti. 2011. N. 1 (5). P. 7–19.

Koterov A.N., Vaynson A.A. Biological and medical effects of low LET radiation for different dose ranges. Meditsinskaya radiologiya i radiatsionnaya bezopasnost. 2015. Vol. 60, N. 3. P. 5–31.

Littl D.B. Non-existent effects of ionizing radiation: conclusions regarding low-dose exposures. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. 2007. Vol. 47, N. 3. P. 262–272.