Успадкування ознаки гілкування в колекції соняшнику (Helianthus annuus L.)

  • К. В. Ведмедева

Анотація

Мета. Метою наших досліджень було вивчити генетичну різноманітність і встановити успадкування ознаки гілкування в колекції ліній соняшнику Інституту олійних культур НААН. Методи. 47 ліній були використані як матеріал для вивчення генетики ознаки гілкування. Використовували методи схрещування з попередньою кастрацією, самозапилення і аналізу нащадків. Результати. У 25 лініях встановлено моногенний рецесивний контроль ознаки верхнього гілкування до суцільного. У 9 лініях колекції ознака суцільного гілкування обумовлена домінантним алелем гена. У 2 лініях встановлено наявність двох генів домінантні аллели яких обумовлюють ознаку суцільного гілкування. В 1 лінії ознака суцільного гілкування контролюється домінантними алелями трьох генів. У 5 ліній ознака нижнього розгалуження обумовлений рецессивной гомозиготой одного гена b2. В 4 лініях ознака гілкування обумовлена рецесивною гомозиготою за двома генами b3 і b4. Висновки. Всього в нашій колекції виявлено чотири гени, рецесивні алелі яких обумовлюють гілкування і три гена домінантні алелі яких обумовлюють гілкування.
Ключові слова: генетика, соняшник, гілкування, ген, успадкування.

Посилання

Hockett E.A., Knowles P.F. Inheritance of Branching in Sunflowers, Helianthus annuus L. Crop science. 1970. No. 10. P. 432–436.

Skaloud V., Kovacik A. Survey on inheritance of sunflower characters which are conditioned by a small number of genes. Proceedings of the 8-th International sunflower conference. 1978. P. 490–496.

Putt E.D. Recessive branching in sunflower. Crop Sci. 1964. No. 4. P. 444–445.

Demurin Ya., Tolmachev B., Inheritance of some marker traits of sunflower. Bopr. prikl. fiziol. i gen. masl. kultur. Krasnodar. 1986. P. 14–19. (In Russian)

Gavrilova V.A., Anisinova I.N. Sunflower. Sanct Petersburg: VIR, 2003. P. 209. (In Russian)

Vedmedeva K.V. The study of the genetics of the branching feature in sunflower collections. Naukovo-tekhnichnyĭ biulleten′ IOK. 2007. Vyp. 12. P. 3–28. (In Russian)

Sandu I., Pãcureanu-Joita M., Marinescu A. Genetic control of branching types in sunflower (Helianthus annuus L.). Proc. 2nd Balkan Symposium on Field Crops (Novi Sad, 16–20 June 1998). Yugoslavia, 1998. P. 357–359.

Plotnykov A.Y. Biology of sunflower bloom. Sunflower. Krasnodar, 1940. P. 44–87. (In Russian)

Rokytskyĭ P.F. Introduction to statistical genetics. Mynsk: Vysshaia shkola, 1978. 448 p. (In Russian)